⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Grāmatas – lasītprieka vēstneši

27.03.2024

5.aprīlī plkst. 12.30

Pasākuma laikā tiks skaļi lasīti un pārrunāti fragmenti no bērnu literatūras dižgariem: H. K. Andersena, A. Lindgrēnes, Dž. Rodari, T. Jansones. Tiks aktualizēts japāņu autores Eiko Kadono 2024. gada vēstījums pasaules bērniem. Noslēgumā – radošā darbnīcā “Mans lasītprieks”.
Mērķauditorija: pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērni, ģimenes.