⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Novadpētniecība

Novadpētniecības mapes

Novadpētniecības mapēs ir apkopota informācija par Daugavpili, tās ievērojamākajiem vēsturiskajiem objektiem, ielām, iestādēm un cilvēkiem. LCB un filiālēs ir pieejamas šādas novadpētniecības mapes:

LCB e-resursi

LCB elektroniskais katalogs satur iespieddarbu un citu resursu aprakstus, kas atrodas Latgales Centrālās bibliotēkas, tās filiāļu un Daugavpils izglītības iestāžu krājumos.

Autorizētiem LCB elektroniskā kataloga lietotājiem ir pieejama grāmatu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana. Lai veiktu grāmatu elektronisko pasūtīšanu, rezervēšanu un pagarināšanu, nepieciešams saņemt autorizācijas datus bibliotēkā un autorizēties šeit.

Elektroniskā kataloga lietošanas pamācība

Datubāze “Dziesmotā Latgale” satur informāciju par Latgales Dziesmu svētkiem Daugavpilī 1940., 1990., 2005., 2010. un 2015. gadā. Datubāze satur videomateriālus, fotogrāfijas, dziesmu tekstus, notis, muzikālo izpildījumu, programmas, dalībnieku atmiņas, muzikālo kolektīvu un personu biogrāfijas. Meklēšanas iespējas: pēc vārda kolektīva nosaukumā, personas vārda un uzvārda.

Datubāze “Daugavpils novadnieki” satur informāciju par ievērojamiem cilvēkiem, kas saistīti ar Daugavpili: dzimuši, mācījušies, dzīvojuši (dzīvo), strādājuši (strādā), devuši paliekošu ieguldījumu pilsētas, valsts vai visas pasaules mērogā.

Datubāze “Dinaburgas cietoksnis” satur plašu informāciju par Dinaburgas cietokšņa celtniecības vēsturi, personām, kas saistītas ar šo objektu, bagātīgu fotogaleriju, 2004. gadā tapušu videofilmu par cietoksni, informācijas avotu sarakstu.

Datubāze “Daugavpils Baznīckalns” ietver visu četru Baznīckalna dievnamu vēstures, arhitektūras un interjera aprakstus un draudžu garīdznieku biogrāfijas. Resursā iekļautas dažādu vēsturisku dokumentu kopijas, grāmatu pilntekstu elektroniskās versijas no LNB Digitālās bibliotēkas, analītiskie apraksti par dievnamiem no LCB krājumā esošajām grāmatām un preses izdevumiem, kā arī dievnamu interneta vietnēs pieejamā informācija.

Virtuālā izstāde “Miniatūrgrāmatas” piedāvā iepazīties ar dažām miniatūrgāmatām no Latgales Centrālās bibliotēkas miniatūrgrāmatu kolekcijas, kuru veido182 grāmatas.

Virtuālā izstāde “Rakstniece Anita Liepa” apkopo materiālus par ievērojamo Daugavpils rakstnieci un žurnālisti, Daugavpils Goda pilsoni Anitu Liepu.

Virtuālajā izstādē “Latgales Centrālajai bibliotēkai – 80” pieejama digitalizēta vizuāla un tekstuāla informācija par LCB vēsturi astoņdesmit gadu garumā. Materiāls ir strukturēts sešos laika posmos. Katrā posmā attēloti nozīmīgākie šī perioda notikumi, kas atspoguļoti aizvadīto gadu presē, arhīvu dokumentos un iemūžināti fotogrāfijās.