⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Pakalpojumi bērniem

Ko tu vari darīt bibliotēkā?

 • Izvēlēties grāmatas, žurnālus un citus izdevumus lasīšanai gan mājās, gan bibliotēkā. Lasīšanai uz mājām vari izņemt 5 grāmatas un 7 žurnālus ar lietošanas termiņu – 14 dienas;
 • Apmeklēt literatūras un radošo darbu izstādes;
 • Piedalīties lasītveicināšanas un literāri tematiskos pasākumos, radošajās darbnīcās, bibliotekārajās stundās, grāmatu apskatos, spēļu pēcpusdienās u.c.;
 • Kļūt par lasīšanas ekspertu, piedaloties lasītveicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Skaistā vasara bibliotēkā”, “Skaļās lasīšanas sacensība” u.c.;
 • Piedalīties bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošos pasākumos;
 • Referātu, zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanai vari izmantot uzziņu literatūru – enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas u.c.
 • Kļūt par aizrautīgu galda un izzinošo spēļu pazinēju;
 • Mācību vajadzībām un atpūtas brīžiem izmantot datorus ar interneta pieslēgumu (t.sk. WiFi);
 • Dažādu pasākumu ietvaros satikt rakstniekus, māksliniekus un citu profesiju pārstāvjus;
 • Piedalīties Xbox spēļu konsoles videospēļu turnīros (Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā un Bērnu bibliotēkā “Zīlīte”);
 • Izmēģināt kinētisku viktorīnu kolekciju, interaktīvu velobraucienu, burvju paklāju, piedalīties 3D pildspalvu, robotu un grāmatzīmju veidošanas darbnīcā (Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā);
 • Apmeklēt 3D modelēšanas, digitālās mājturības un robotikas nodarbības (Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā).