⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

E-resursi

Abonētās datubāzes:

*pieejama reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem, saņemot bibliotēkas izsniegtu lietotājvārdu un paroli. Par piekļuves datu saņemšanu sazināties info@lcb.lv vai 654 26065

Letonika.lv ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā.

Letonika.lv ir pieejama arī ārpus bibliotēkas telpām. Pieejas datus var saņemt Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs vai elektroniski: info@lcb.lv.

*Piekļuve no bibliotēkas datora vai attālināti

EBSCO ir daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platforma, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm. EBSCO ietvertas e-grāmatas un žurnāli no dažādām izdevniecībām: Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis Group, BioMed Central, Brill Academic Publishers, Bentham Science Publishers u.c.

Piekļuves datu saņemšana. Platformas lietošanas instrukcija latviešu valodā.

*Piekļuve no bibliotēkas datora vai attālināti

Datubāze Britannica ACADEMIC sniedz ātru un vieglu piekļuvi uzticamai, vispusīgai informācijai, kuras galvenā mērķgrupa ir studenti, pētnieki un mācībspēki. Tās klāstā ir populārā Encyclopaedia Britannica un Merriam-Webster’s Collegiate vārdnīca, žurnāli un periodiskie izdevumi, kā arī daudzi citi pētniecības rīki.

Piekļuves datu saņemšana.

Britannica vadlīnijas pētījuma veikšanai studējošajiem (angļu val.)

*Piekļuve no bibliotēkas datora vai attālināti

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju krājums tiešsaistē, kas vidēji ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994. gada. Datubāzē ir iespējams meklēt rakstus pēc vēlamajiem kritērijiem.

*Piekļuve tikai no bibliotēkas datora

Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotās datubāzes:

Kopkatalogā ir atspoguļoti izdevumi, kas bibliotēku krājumos nonākuši pēc 1990. gada, bet to regulāri papildina ar jauniem ierakstiem.

Kopkatalogu veido:

 • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka;
 • Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka;
 • Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka;
 • Latvijas Kultūras koledžas bibliotēka
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka;
 • Latvijas Nacionālā bibliotēka;
 • Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka;
 • Latvijas Universitātes bibliotēka;
 • Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka;
 • Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas bibliotēka;
 • Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka;
 • Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka.

LNB elektroniskajā katalogā iekļauti visu bibliotēkas krājuma izdevumu apraksti: latviešu valodā, sākot ar 1990.gadu, svešvalodās – ar 1996.gadu, krievu valodā, – ar 2000. gadu, neatkarīgi no to izdošanas gada. Katalogs regulāri tiek papildināts ar biežāk pieprasīto agrākajos gados saņemto izdevumu aprakstiem visās valodās.

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze apkopo Latvijā izdotajos preses izdevumos ievietoto rakstu analītiskos aprakstus.

LNB digitālajās kolekcijās ir atrodamas saites uz dažnedažādākajiem digitalizētiem avotiem, tajā skaitā digitalizētu laikrakstu, karšu, grāmatu, nošu un skaņu ierakstu kolekcijām.

Primo ir meklēšanas un informācijas piegādes sistēma, kas nodrošina piekļuvi dažādiem informācijas resursu veidiem no vienas meklēšanas saskarnes. Pakalpojumu nodrošina Ex Libris – ProQuest izstrādāta Primo meklētājprogramma un SFX programma, kas nodrošina novirzīšanu uz pilnu tekstu un citiem saistītiem pakalpojumiem.

E-grāmatu bibliotēka:

3td e-GRĀMATU bibliotēka ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Šo iespēju Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”. Aicinām iepazīties ar bibliotēkas lietošanas instrukciju.

Sākotnējai reģistrācijai 3td e-GRĀMATU bibliotēkā ir nepieciešami Latgales Centrālās bibliotēkas vai tās filiāļu izsniegtie piekļuves dati e-kataloga lietošanai. Ja izsniegtie piekļuves dati ir piemirsušies, lūdzam rakstīt uz info@lcb.lv vai zvanīt pa tālruni 654 26065.