⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Maksas pakalpojumi

APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes
2023. gada 18. maija lēmumu Nr.248 (prot.Nr.10, 14.§)

Latgales Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis

Kopijas no bibliotēkas krājuma

Pakalpojuma veidsCena ar PVN (euro)
formāts A4 – 1 lpp.0,14
formāts A4 – 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)0,22
formāts A3 – 1 lpp.0,26
formāts A3 – 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)0,35

Kopijas no apmeklētāju dokumentiem

Pakalpojuma veidsCena ar PVN (euro)
formāts A4 – 1 lpp.0,17
formāts A4 – 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)0,27
formāts A3 – 1 lpp.0,31
formāts A3 – 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)0,42

Izdruka no datora

Pakalpojuma veidsCena ar PVN (euro)
melnbalta izdruka formāts A4 – 1 lpp.0,17
krāsaina izdruka formāts A4 – 1 lpp.0,36
attēls ¼ lpp. no formāta A40,42
attēls ½ lpp. no formāta A40,47
attēls formātā A4 – 1 lpp.0,70

Skenēšana

Pakalpojuma veidsCena ar PVN (euro)
viena lapa attēla formātā0,21

Citi pakalpojumi

Pakalpojuma veidsCena ar PVN (euro)
Starpbibliotēku abonementa izmantošanapēc pasta pakalpojumu izmaksām
Maksa par lasītāja kartes dublikāta izsniegšanu1,00