⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Uzdāvini grāmatu bibliotēkai

Latgales Centrālā bibliotēka var pieņemt grāmatas un citus izdevumus bezatlīdzības lietošanā (turpmāk tekstā dāvinājumi) no fiziskām un juridiskām personām. Dāvinājumi nonāk bibliotēkas īpašumā un bibliotēka saglabā tiesības izmantot tos pēc saviem ieskatiem.

Kā pieteikt dāvinājumu?

Dāvinājumus var pieteikt Informācijas resursu un datu pārvaldības nodaļā personīgi, zvanot pa tālruni 654 76342 vai rakstot uz e-pastu tatjana.hodokova@lcb.lv

Lai varētu izvērtēt dāvinājuma nepieciešamību, vēlams sniegt pamatinformāciju par piedāvātajiem izdevumiem – autors, nosaukums, izdošanas vieta, izdevējs un izdošanas gads.