⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā ilgtermiņa projekta “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī” ietvaros Daugavpils publiskajās bibliotēkās tiek rīkotas tikšanās ar vairākiem lasītāju iemīļotiem bērnu un jauniešu grāmatu autoriem.

Projekta mērķis ir popularizēt lasīšanas tradīciju un kultūras vērtības literatūrā, iepazīstinot multikulturālās Daugavpils iedzīvotājus ar latviešu bērnu un jauniešu grāmatu autoriem. Tikšanās reizēs jaunākās paaudzes pārstāvji tuvāk iepazīs autoru daiļradi un literatūras radīšanas procesu, tādējādi veidojot jaunradei labvēlīgu vidi, ko sekmē dialogs starp lasītāju un rakstnieku.

Projektu “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī” Latgales Centrālā bibliotēka uzsāka 2019. gadā.

2019. gadā projekta 1. kārtas ietvaros Daugavpils publiskajās bibliotēkās tika rīkotas desmit tikšanās ar pieciem populāriem bērnu un jauniešu grāmatu autoriem – Inesi Zanderi, Eviju Gulbi, Uldi Ausekli, Aivaru Kļavi un Liliju Berzinsku. Piesaistītais finansējums – 600 EUR.

2020.-2021. gadā projekta 2. kārtā tika aicināti trīs bērnu grāmatu autori- Agnese Aizpuriete, Agija Staka un Agnese Vanaga. Piesaistītais finansējums – 360 EUR.

2022. gadā projekta 3. kārtā tika aicināti seši autori – Inese Paklone, Lote Vilma Vītiņa, Osvalds Zebris, Inese Valtere, Ieva Melgalve un Valdis Rūmnieks. Piesaistītais finansējums – 900 EUR.

2023.-2024. gadā projekta 4. kārtā aicināti seši autori – Agija Staka, Laura Melne, Agnese Vanaga, Viesturs Ķerus, Laura Vinogradova un Rebeka Lukošus. Piesaistītais finansējums – 1200 EUR.

Meklēt informāciju par projektu lapā