⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē

Pārrobežu sadarbības projekta “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” ietvaros divās Latvijas un divās Lietuvas pierobežas bibliotēkās tiks izveidoti ģimenes digitālo aktivitāšu centri (DigiHubs), kuros ģimenēm un visiem interesentiem būs iespēja izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku modernās, ar jaunām tehnoloģijām aprīkotās telpās. Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkls jeb DigiHubs tiks veidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg Latvijas–Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam projekta Nr. LLI-089 ietvaros.

Projekta ietvaros DigiHubs centriem tiks iegādāts attiecīgs tehniskais aprīkojums: datori, virtuālās realitātes aprīkojums, 3D printeri un kustību atpazīšanas iekārtas, Lego Mindstorms konstruktori, Ibeacon sensori, interaktīvie paneļi un citas jaunās tehnoloģijas. Tiks izstrādāti četri interaktīvi satura risinājumi: “Interaktīva kinētiska viktorīna par Latgali un Aukštaitiju”, “Virtuālās realitātes ekskursija maršrutā Utena-Zarasi-Daugavpils-Preiļi”, “Interaktīvs velobrauciens “Ko atklāj velobrauciens pa Austrumlietuvu un Dienvidlatviju?” “Ibeacon bibliotēka un latviešu-lietuviešu literatūras ceļvedis”.

Speciāli apmācīti mentori centru apmeklētajiem radīs iespēju ar inovatīvo tehnoloģiju palīdzību interaktīvā veidā apgūt Aukštaitijas un Latgales reģioniem būtiskas novadpētniecības tēmas, apvienojot atpūtas, izklaides un izglītojošās funkcijas. Tādējādi tiks sekmēta iedzīvotāju digitālo kompetenču attīstība un sniegts ieguldījums Austrumaukštaitijas un Dienvidlatgales vēsturiskā un kultūras mantojuma izpētē.

Projekts dos iespēju izveidot bibliotēkas par digitālo kompetenču centriem un mazināt plaisu starp tehnoloģiskām inovācijām un dažādu paaudžu lietotājiem, būtiski tuvinot zinātnes sasniegumus plašai sabiedrībai. Svarīgi, ka projekta gaitā ierīkotie centri būs atvērti un pieejami visu vecumu cilvēkiem un nodrošinās iespēju ģimenēm mācīties kopā, tādējādi atbalstot ģimenes vērtības un stiprinot ģimeniskās saites. Iegūstot attiecīgas kompetences, centru apmeklētāji jutīsies drošāk, izmantojot līdzīgus pakalpojumus, kurus piedāvā virkne citu iestāžu.

Projekta partneri: Utenas A. un M. Mišķina publiskā bibliotēka, Zarasu publiskā bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka, Preiļu galvenā bibliotēka un Lietuvas reģionālo bibliotēku asociācija. Kopējais projekta budžets – EUR 386 073,60. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – EUR 328 162,54.