⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī.

Ilgtermiņa projektu “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” Latgales Centrālā bibliotēka uzsāka 2015. gadā. VKKF atbalstīja projekta 1. kārtu un piešķīra 750 EUR lielu finansējumu.

Tika organizētas tikšanās ar 5 latviešu autoriem: Inesi Zanderi, Valdi Rūmnieku, Ievu Samausku, Uldi Ausekli un Ingu Žoludi.

2016. gadā projekts turpinājās ar Ingu Gaili, Evu Mārtužu, Gundegu Repši, Māru Cielēnu un Ilmāru Šlāpinu. Arī projekta 2. kārta ieguva VKKF atbalstu 750 EUR apmērā piecu minēto literātu autoratlīdzības honorāriem.

2017. gadā projekta 3. kārtā uz Daugavpili tika aicināti 5 simtgades sērija romānu autori – Osvalds Zebris, Inga Ābele, Andra Manfelde, Māris Bērziņš un Nora Ikstena. Piešķirtais finansējums 750 EUR apmērā tika izmantots literātu autoratlīdzības honorāriem.

2018. gadā projekta 4. kārtā tika aicināti 5 autori – Andris Akmentiņš, Arno Jundze, Guntis Berelis, Pauls Bankovskis un Inguna Ula Cepīte, piešķirtais finansējums autoru honorāriem (autoratlīdzībai) – 600 EUR apmērā.

2019. gadā projekta 5. kārtā tika aicinātas īsprozas autores – Laura Vinogradova, Inga Gaile, Andra Manfelde, Jana Egle un Dace Vīgante. Autoru honorāriem tika piesaistīts VKKF finansējums 600 EUR apmērā.

2020. gadā VKKF atbalstīja projekta 6. kārtu un piešķīra 450 EUR literātu autoratlīdzības honorāriem. Uz dialogu tika aicināti 3 autori – Sabīne Košeļeva, Rvīns Varde un Jānis Joņevs.

2023. gadā VKKF atbalstīja projekta 7. kārtu un piešķīra 1200 EUR literātu autoratlīdzības honorāriem. Tika aicināti 6 autori – Rolanda Bula, Ilze Sperga, Aija Mikele, Ligija Purinaša, Jana Veinberga un Inguna Dimante.

Projekts tiek īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Meklēt informāciju par projektu lapā