⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Starptautiskā radošā nometne „Ieraudzīji, sadzirdēji, uzzināji” Zarasos

Starptautiskā radošā nometne „Ieraudzīji, sadzirdēji, uzzināji” Zarasos
13.12.2012

 

Š.g. decembra sākumā 30 Daugavpils jauniešiem no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Centra vidusskolas un 12.vidusskolas triju dienu laikā ne mirkli nebija ļauts garlaikoties. Jaunieši piedalījās starptautiskajā radošajā nometnē Zarasos „Ieraudzīji, sadzirdēji, uzzināji”, ko organizēja Zarasu bibliotēka sadarbībā ar Latgales Centrālo bibliotēku.   

Galvenais radošās nometnes mērķis bija iepazīstināt un apmācīt jauniešus darbam ar digitālo foto un video tehniku, darbībā attīstīt viņu radošo potenciālu, kā arī iepazīstināt ar jaunajām informāciju tehnoloģijām, kas pieejamas Zarasu un Latgales Centrālajā bibliotēkās. Triju dienu laikā seši profesionāli fotogrāfi un video operatori sniedza jauniešiem pirmās iemaņas digitālās fotografēšanas un video filmēšanas pamatu apguvē.

Uzsākot darbu Daugavpils jauniešu grupa saņēma pārsteiguma balvas – T-kreklus, USB, pildspalvas, bloknotus un maisiņus, kurus varēja izmantot darbam.

Nometnes pirmajā dienā dalībniekiem tika piedāvāta ekskursija uz Utenu, kur bija iespēja iepazīties ar jauno un moderno Utenas bibliotēku un tipogrāfiju.

Turpmāko divu dienu nometnes darbs notika gan grupās, gan visiem dalībniekiem kopīgi pēc nometnes darba programmas „Bibliotēka tavā skatījumā. Pilsēta. Nometne". Nodarbības notika ļoti atraktīvā veidā, kas deva iespēju jauniešiem caur vienkāršām lietām saskatīt neparastus tēlus. Fotografējam krāsas Zarasu bibliotēkā, meklējam dabā burtus, palēkāsim, meklēsim izteiksmīgas acis un izveicīgas kājas, nofotografē leģendu – šādus neparastus uzdevumus saņēma foto grupas.

Savukārt, video grupas dalībnieki pilnīgi patstāvīgi izveidoja video īsfilmu „Bibliotēka manā skatījumā”, kuru prezentēja nometnes noslēguma pasākumā un tā saņēma skaļus klātesošo aplausus.

Jaunā informācija tika uztverta ar ļoti lielu interesi, un jaunieši labprāt izpildīja visus praktiskos uzdevumus, atzina Daugavpils foto grupu vadītājas Sandra Poplavska un Svetlana Pokule. Daudzi jaunieši šeit apguva savu pirmo pieredzi foto jomā un saņemot fotoaparātu, tas netika izlaists no rokām, bet lietderīgi izmantots, lai apgūtu jauno tehniku un tās iespējas. Visi jaunieši strādāja radoši un ar lielu aizrautību, bet īpaši foto grupu pasniedzējas uzteic Māru Pēterfeldi, Lindu Truli, Johannu Zlobinu, Irinu Rumjancevu, Lauru Orliņu un Mariku Stašāni. Video grupas pasniedzējs V.Vatmahters īpaši atzīmē Ilmāru Kusiņu, kas veica filmas režisora darbu un ar labu tehnisko ķērienu un daudzpusīgām interesēm apveltīto Andri Reķeli, Vladislavu Ševčiku, kas pildīja žurnālistes pienākumus un ar mākslinieciskām dotībām apveltīto Jekaterinu Truboviču.

Radošā nometne ir beigusies, bet kas tālāk? Šādu jautājumu uzdod sev gan nometnes dalībnieki, gan organizatori… Paliks pieredze, draugi, labi kontakti un skaistas atmiņas. Bet jauniešu labākie darbi ir atlasīti un tuvākajā laikā tiks izvietoti gan Latgales Centrālās bibliotēkas www.lcb.lv , gan Zarasu bibliotēkas www.zarasubiblioteka.lt mājas lapās. Visiem interesentiem būs iespēja tos apskatīt un novērtēt, bet nākamā gada augustā tiks noteikti uzvarētāji, kuri saņems pārsteiguma balvas.

Latgales Centrālā bibliotēka sirsnīgi pateicas Daugavpils Valsts ģimnāzijai, 12.vidusskolai, Centra vidusskolai un jauniešu vecākiem, kas deva iespēju skolēniem piedalīties šajā nometnē.

Starptautiskā radošā nometne „Ieraudzīji, sadzirdēji, uzzināji” 30.11-2.12.2012. Zarasos (Lietuva) ir daļa no pārrobežu sadarbības projekta „Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunām informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm” (Zarasi -Daugavpils), ko finansē ERAF Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros.

LCB vadītājas vietniece,
projekta koordinatore
Dz.Stupāne
Tālr.65476341
e-pasts: dzidra.stupane@lcb.lv