⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Pieejama multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jaunā versija

Pieejama multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jaunā versija
04.01.2021

Noslēdzies Latgales Centrālās bibliotēkas īstenotais projekts “Multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jaunas versijas izveide”. Projekta galarezultāts sekmē zīmīgas Latgales kultūras mantojuma daļas saglabāšanu digitālajā vidē, papildina Latgales kultūras vēsturei veltīto elektronisko resursu krājumu un popularizē kordziedāšanas tradīciju Latgalē un Latvijā. Projektu finansiāli atbalstīja Latgales reģiona attīstības aģentūra, Valsts kultūrkapitāla fonds un AS “Latvijas valsts meži”.

Multimediju resursa pirmsākumi meklējami 2010. gadā, kad ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Latgales Centrālā bibliotēka vienuviet apkopoja un sistematizēja apjomīgu informāciju par četriem Latgales Dziesmu svētkiem, kas norisinājās Daugavpilī no 1940. gada līdz 2010. gadam. Savukārt 2020. gadā tika izstrādāts projekts resursa atjaunošanai, lai iegūtu tehniski mūsdienīgu versiju, nodrošinātu tā pilnvērtīgu darbību un pārvaldību ilgtermiņā.

Sekmējot multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” ilgtspēju, projekta gaitā tika aktualizēts resursa dizains un izveidota jauna satura vadības sistēma, kas sniedz iespēju jebkurā laikā veikt informācijas atjaunošanu un ievietot papildu sadaļas par turpmākajiem Dziesmu svētkiem. Resursa jaunajā versijā ir pieejama sadaļa par 2015. gada Latgales Dziesmu svētku norisi Daugavpilī. Darbs pie resursa pilnveides turpinās, un svētku dalībnieki joprojām tiek aicināti dalīties ar savām atmiņām un fotogrāfijām, nosūtot tās Latgales Centrālajai bibliotēkai uz e-pastu info@lcb.lv.

Multimediju resursā “Dziesmotā Latgale” ir apkopota informācija par Latgales Dziesmu svētku vēsturi, norisi, repertuāru un dalībniekiem – diriģentiem, komponistiem, koriem, mākslinieciskajiem kolektīviem u.c. Tāpat ir pieejama svētku fotogalerija, dalībnieku atmiņu stāsti, kā arī dziesmu vārdi ar atsaucēm uz bibliotēkas krājumā esošajām notīm un audio ierakstiem, un citiem audiovizuālajiem materiāliem.

Resurss ir brīvi pieejams ikvienam interesentam Latgales Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē www.lcb.lv/dziesmotalatgale. Aicinām ieskatīties!

Projekts “Multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jaunas versijas izveide” īstenots ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu.

 

 

 

 

Papildu informācija:
projekta vadītāja,
Latgales Centrālās bibliotēkas
vadītājas vietniece
Anna Pakere
654 76341
anna.pakere@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv