⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centram aprit 10 gadi

Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centram aprit 10 gadi
21.05.2015

2015. gadā 25. maijā aprit 10 gadi kopš savas durvis lasītājiem vēra Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs (Info USA Daugavpils) – sadarbības programma starp Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Rīgā un Latgales Centrālo bibliotēku, kas darbojas, pateicoties vēstniecības finansiālajam atbalstam. Kopš centra izveides pirms 10 gadiem tas turpina veiksmīgi īstenot savu pamatfunkciju – kalpot par ASV kultūras un izglītības programmu platformu Daugavpilī un Latgales reģionā.

Centra darbība aptver dažāda vecuma mērķauditoriju. Skolēniem un studentiem tiek piedāvātas radošas darbnīcas, dažādi radoši konkursi un citas aktivitātes, kas ļauj pilnveidot angļu valodas prasmes un iepazīt ASV kultūru. Seniori bez maksas apgūst angļu valodas pamatus centra piedāvātajos kursos. Visiem centra lietotājiem ir pieeja grāmatu, periodisko izdevumu un multimediju krājumam, kā arī abonētajām datu bāzēm.

Centram izveidojusies cieša sadarbība ar vairākām Latgales izglītības un kultūras iestādēm, kas ļauj piedāvāt centra pakalpojumus plašākam iedzīvotāju lokam.

10 gadu pastāvēšanas laikā centram izveidojušās arī savas tradīcijas – intelektuāls konkurss skolēniem “American Day”, pareizrakstības sacensības Daugavpils Universitātes studentiem “Spelling Bee”, tematiski Ziemassvētku pasākumi, ekskursijas uz ASV vēstniecību Rīgā, informatīvi pasākumi par izglītības iespējām ASV “Education USA” u.c.

Latgales Centrālā bibliotēka izsaka pateicību ASV vēstniecībai Rīgā par veiksmīgu ilggadēju sadarbību un atbalstu centra darbībai. Arī nākotnē ASV Informācijas centrs turpinās pildīt savas funkcijas un strādāt vietējas kopienas labā.

Informāciju sagatavoja:
LCB ASV Informācijas centra koordinatore
Natālija Oševerova
Tālr.: 654 22483
e-pasts: natalija.oseverova@lcb.lv