⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Jauns Multimediju resurss „Dziesmotā Latgale” Latgales Centrālajā bibliotēkā

Jauns Multimediju resurss „Dziesmotā Latgale” Latgales Centrālajā bibliotēkā
06.06.2011

Latgales Centrālajā bibliotēkā (LCB) tuvojas noslēgumam VKKF Latgales kultūras programmas projektu konkursā 2010.gadā atbalstītais projekts Multimediju resurss „Dziesmotā Latgale”. 2011.gada 8.jūnijā plkst.10.00 Latgales Centrālajā bibliotēkā notiks šī projekta prezentācija.

Projekta ideja radās 2010.gada pavasarī, kad visa Latgale, Vidzeme un Rīga posās uz Latgales Dziesmu svētkiem Daugavpilī. Šie bija īpaši nozīmīgi svētki, jo apritēja 70 gadi, kopš notika pirmie Latgales Dziesmu svētki Daugavpilī.
Projekts tika sagatavots un iesniegts VKKF Latgales kultūras programmas  projektu konkursam un guva atbalstu. 2010.gada oktobrī Latgales Centrālajā bibliotēkā tika uzsāka projekta realizācija.
Pēdējos gados novērota īpaši liela interese par Dziesmu svētku norisi Latgalē un jau sen bija radusies nepieciešamība apzināt, apkopot, sistematizēt un digitalizēt Latgales Dziesmu svētku vēsturiskos materiālus un izveidot plašu datubāzi internetā.  Resurss tika veidots retrospektīvā skatījumā no (1940-2010) latviešu valodā, bet pamatinformācija tika sagatavota arī latgaliešu un krievu valodās, kas veicinās dažādu kultūru savstarpējo izpratni un vienotību kultūrvēsturiskajā skatījumā.
Latgales Dziesmu svētku vēsture ir ievērojama Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļa. Latgales Dziesmu svētku organizatoriskā struktūra, koru un deju kolektīvi no dažādiem reģioniem, koru repertuārs, diriģentu sastāvs, svētku dalībnieku atmiņas – ir ļoti bagāts kultūrvēsturisks materiāls, kas šobrīd ir apzināts un apkopots.
Projekta īstenošanas gaitā tika apmeklētas dažādas kultūras iestādes (muzeji, mūzikas skolas), arhīvi, kā arī privātpersonas Rēzeknē, Preiļos, Ludzā, Viļānos, Daugavpilī u.c.
Veikts apjomīgs materiālu vākšanas, izpētes un atlases darbs, materiāli digitalizēti, un saglabāti vienotā datubāzē. Intervēti Latgales Dziesmu svētku veidotāji un dalībnieki.
Projekta realizācija nodrošinās unikālo Latgales kultūrvēsturisko materiālu pieejamību plašam interesentu lokam brīvi pieejamā interneta vidē.
Multimediju resurss „Dziesmotā Latgale” ietver plašu materiālu klāstu par Latgales Dziesmu svētkiem: repertuārus (dziesmu teksti, notis), informāciju par koriem un to vadītājiem, plašu foto galeriju, dalībnieku atmiņas (rakstiski un video formātā), video īsfilmu, kora dziesmu atskaņojumus u.c.
Multimediju resurss „Dziesmotā Latgale” no 2011.gada 8.jūnija būs pieejams tiešsaistē http://www.lcb.lv/dziesmotalatgale
Strādājot pie šī projekta un redzot neaptverto materiālu daļu, secinājām, ka multimediju resursa interneta versiju jāturpina papildināt un attīstīt. Tātad projekts būs ilgtspējīgs…
Prezentācijas nolūkos Multimediju resurss “Dziesmotā Latgale” tika ierakstīts arī DVD datu nesējā, kuru Latgales Centrālā bibliotēka prezentācijā dāvinās Latgales kultūras iestādēm un projekta atbalstītājiem.
Projekta Multimediju resurss „Dziesmotā Latgale” īstenošana ir nozīmīgs ieguvums Latgales kultūrvēstures izpētē un skaista dāvana Daugavpilij dzimšanas dienā!

Informāciju sagatavoja:
Dzidra Stupāne
LCB vadītājas vietniece,
projekta koordinatore