⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra grafikas kolekcijas izstāde “Pilsēta. Daugavpils” Latgales Centrālajā bibliotēkā

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra grafikas kolekcijas izstāde  “Pilsēta. Daugavpils” Latgales Centrālajā bibliotēkā
28.05.2021

No 2021. gada 1. jūnija Latgales Centrālās bibliotēkas Daiļliteratūras un Nozaru literatūras sektoros skatāma Daugavpils Marka Rotko mākslas centra grafikas darbu kolekcijas izstāde “Pilsēta. Daugavpils”.

Daugavpils Marka Rotko māksla centra grafikas kolekciju veido vairāk nekā pieci simti mākslas darbi dažādās grafikas tehnikās, ko radījuši mākslinieki no trīsdesmit valstīm. Tie ir gan nozīmīgu starptautisku izstāžu pārstāvji, kas savus darbus dāvinājuši mākslas centram, gan vērtīgi iepirkumi no Latvijas māksliniekiem, gan Rotko centra lepnums – darbi no starptautiskajiem “Latgales grafikas simpozijiem”, kas Daugavpilī notiek jau desmito gadu.

Starptautiskais “Latgales grafikas simpozijs” ir veidojies kā noturīga tradīcija grafikas medija māksliniekiem. Tā ir tikšanās Daugavpilī, Latgales kultūras telpā, Marka Rotko dzimtajā pilsētā, kas raisa radošos dialogus un veicina māksliniecisko jaunradi Latvijas un ārvalstu grafiķiem. Simpozija ietvaros tiek risinātas dažādas tēmas, tiek veidoti stāsti par iespējamo un reflektēts par pastāvošo, mākslinieki nododas pašizziņai un vispārīgā pētniecībai, bet nemainīga paliek norises vieta – Daugavpils – ar savu cietoksni, ainaviskajiem Daugavas skatiem, īpatnējo krāsu paleti un daudzslāņaino vēsturi.

Izstāde “Pilsēta. Daugavpils” ir neliels ieskats mākslinieku redzējumā par Daugavpili. Tajā ir skatāms piecu grafikas simpoziju veikums, kurā dominē individuālais pilsētas redzējums. Radošās ieceres un mākslinieciskie rokraksti vēsta par būtiskāko pilsētvidē, tās arhitektūrā, ielu un ikdienas ritmos, cietokšņa formās un uzvedības normās.Visi mākslas darbi ir tapuši Daugavpilī un ir nesaraujami saistīti ar šo pilsētu.

Izstāde apskatāma Latgales Centrālās bibliotēkas Daiļliteratūras un Nozaru literatūras sektoros, Rīgas ielā 22, Daugavpilī no 1. jūnija līdz 31. jūlijam. Izstādes apmeklējums notiek, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Izstādē piedalās:

Rasma Kazia, Nele Zirnīte, Aivars Bulis, Lāsma Pujāte, Mārīte Kluša, Justīne Lūce (Latvija), Kalli Kalde (Igaunija), Jirgens Hēričs (Vācija), Irēna Lavruško (Ukraina), Elizabete Rouza (ASV).

Publicitātes foto:

Mārīte Kluša (Latvija), INSPIRĀCIJA II, linogriezums, tuša, 2012, 59,2 cm × 39,4 cm

Informācija par rīkotājiem:

https://www.rothkocenter.com/

http://www.lcb.lv/

Papildu informācija:
Daugavpils Marka Rotko mākslas centra
Galvenā krājuma glabātāja
Zane Melāne
(+371) 26567989