⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Datubāzu piedāvājums Daugavpils publiskajās bibliotēkās

Datubāzu piedāvājums Daugavpils publiskajās bibliotēkās
05.07.2019

Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs aizvien ir pieejams plašs datubāzu klāsts dažādu interešu lokam. Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvātas kā bibliotēkas veidotās datubāzes, tā arī autorizētās tiešsaistes datubāzes – tie ir novadpētniecības resursi un virtuālās izstādes, Latvijas laikrakstu pilntekstu publikācijas un e-izdevumu angļu valodā pilntekstu publikācijas, normatīvo aktu kopums, tiešsaistes enciklopēdijas, vārdnīcas, video un audio materiāli, kā arī dokumentālais kino, mākslas un animācijas filmas.

Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) veidotās datubāzes iespējams izmantot ne tikai bibliotēkā, bet arī attālināti – ārpus publisko bibliotēku datortīkla. Tiek piedāvāti šādi elektroniskie resursi:

LCB elektroniskais katalogs tajā pieejama informācija par LCB un filiāļu krājumos esošajiem izdevumiem. Katalogs satur arī Novadpētniecības analītisko ierakstu datubāzi, kura regulāri tiek papildināta gan ar šā gada, gan iepriekšējo gadu Daugavpilī izdoto laikrakstu analītiskajiem aprakstiem.

Daugavpils novadnieki – novadpētniecības datubāze, kas satur plašu informāciju par ievērojamiem cilvēkiem, kuri ir saistīti ar Daugavpili un kuri sasnieguši izcilību savā profesionālajā darbībā.

Daugavpils Baznīcu kalns – novadpētniecības datubāze par unikālo sakrālo būvju kompleksu, kurā pārstāvēti visu četru Latgales galveno konfesiju dievnami, veidojot tieši Daugavpilij raksturīgu panorāmu. Informācija pieejama latviešu, krievu un angļu valodā.

Dziesmotā Latgale – multimediju resurss, kas sniedz ieskatu Latgales dziesmu svētku norisēs no 1940. gada līdz mūsdienām. Šeit atrodama informācija par Latgales dziesmu svētku nozīmīgākajām personālijām un pārstāvētajiem koriem, dalībnieku atmiņas un svētku repertuārs, videomateriāli un vēstures liecības fotogrāfijās. Resurss pieejams latviešu, latgaliešu un krievu valodā.

Dinaburgas cietoksnis – multimediju resurss satur plašu informāciju par Daugavpils cietokšņa celtniecības vēsturi, personām, kas saistītas ar šo objektu, bagātīgu fotogaleriju, 2004. gadā tapušu videofilmu par cietoksni, informācijas avotu sarakstu. Informācija ir pieejama latviešu un krievu valodā.

Rakstniece Anita Liepa – virtuālā izstāde, kurā apkopoti materiāli par ievērojamo Daugavpils rakstnieci un žurnālisti, Daugavpils Goda pilsoni Anitu Liepu.

Latgales Centrālajai bibliotēkai – 80 – virtuālajā izstādē pieejama digitalizēta vizuāla un tekstuāla informācija par bibliotēkas vēsturi astoņdesmit gadu garumā. Materiāls ir strukturēts sešos laika posmos. Katrā posmā iekļauti nozīmīgākie tā laika notikumi, kas tikuši atspoguļoti aizvadīto gadu presē, arhīvu dokumentos un iemūžināti fotogrāfijās.

Latgales Centrālajā bibliotēkā lietotājiem tiek piedāvātas arī autorizētās datubāzes. Piekļuve tām bez maksas tiek nodrošināta LCB un filiāļu datortīklā vai bibliotēkās uz vietas, izmantojot bezvadu internetu lietotāju viedierīcēs. Dažas datubāzes iespējams izmantot arī attālināti, pēc pieprasījuma saņemot piekļuves paroli bibliotēkā. LCB pieejamas šādas autorizētās datubāzes:

Letonika – digitāls zinību resurss – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Datubāze nodrošina piekļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām, pilnteksta latviešu literatūrai, attēliem, audio un video ierakstiem, valodas uzziņām un citiem informācijas resursiem. Reģistrēti LCB un filiāļu lietotāji datubāzi var izmantot arī attālināti – sīkāku informāciju lūdzam jautāt bibliotekāram.

News.lv – Lursoft Laikrakstu bibliotēka lasītājiem piedāvā pilntekstu publikācijas no vairāk nekā 100 dažādiem laikrakstiem. Portāls ik dienas tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994. gada.

EBSCO – universāla nozaru e-izdevumu pilntekstu datubāze angļu valodā. Tā ir īpaši noderīga studentiem, augstskolu pasniedzējiem, skolotājiem un vecāko klašu skolēniem. Reģistrēti LCB un filiāļu lietotāji datubāzi var izmantot arī attālināti – sīkāku informāciju lūdzam jautāt bibliotekāram.

E-likumi – lielākā normatīvo aktu datubāze, kurā apkopoti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Datubāze tiek pastāvīgi atjaunota. Lielai daļai dokumentu ir profesionāls un precīzs tulkojums krievu valodā. Paroli šīs datubāzes lietošanai bibliotēkas datortīklā jautājiet bibliotekāram.

DIVA – Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls, kur pieejami Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio kultūrvēsturiskie video un audio ieraksti. Ārpus publisko bibliotēku datortīkla ir pieejami ieraksti, kuriem nav autortiesību ierobežojumu.

Latvijas Filmas ir plašākā un precīzākā datubāze par Latvijas kinofilmām. Portālā ir ziņas par vairāk nekā 2500 filmām, kuras uzņemtas Latvijā kopš 1920. gada. LCB un filiālēs ir iespējams bez maksas noskatīties dažādu žanru filmas, tostarp dokumentālo kino, mākslas un animācijas filmas.

Plašāku informāciju par datubāzu izmantošanu un piekļuvi var saņemt pie bibliotekāriem Latgales Centrālajā bibliotēkā (Rīgas ielā 22a) un filiālēs.

Informāciju sagatavoja:
LCB sabiedrisko attiecību speciāliste
Jana Konopecka
65476345
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv