⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Deboras Lagrasas multimediju mākslas izstāde Latgales Centrālajā bibliotēkā

Deboras Lagrasas multimediju mākslas izstāde Latgales Centrālajā bibliotēkā
05.02.2018

Līdz 28. februārim Latgales Centrālās bibliotēkas periodikas sektorā ir skatāma amerikāņu mākslinieces Deboras Lagrasas multimediju mākslas izstāde “Kur tie lieli dūmi kūp. Latviešu tautasdziesmu iedvesmota māksla”. Izstāde tiek organizēta Latvijas valsts simtgadei veltītā Latgales Centrālās bibliotēkas pasākumu cikla “Mēs Latvijai” ietvaros.

Deboras Lagrasas izstāde ir starpnozaru projekts, kurā tiek aplūkots, kā simboliem, mītiem un leģendām bagātās latviešu dainu tradīcijas un jūgendstila arhitektūra var iedvesmot radošo domāšanu un māksliniecisko jaunradi šodien. Māksliniece balstās uz universālām tēmām un sakarībām starp folkloru un mitoloģiju, arhitektūru un simboliku. Māksliniece sāka ar tautasdziesmu atlasi un kārtošanu pēc tajās ieslēptajiem rituāliem un metaforām. Tad sekoja tekstu analīze, meklējot saiknes ar Rīgas jūgendstila ēku fasāžu arhitektoniskajiem komponentiem. Tā tapa unikāli multimediju darbi, kuros krustojas latviešu tautasdziesmu un jūgendstila arhitektūras simboli – cilvēks, gaiss, saule, floras un faunas elementi. Smalkajos tušas un krāsu zīmējumos meistarīgi iestrādāti nelieli skulpturāli reljefi, kas rūpīgi piešūti ar plānu stiepli. Katrs darbs tiek eksponēts kopā ar tautasdziesmu, kas autori iedvesmojusi tā radīšanai. Tekstuālo un vizuāli plastisko elementu saplūsme pastiprina un palīdz izprast ekspozīcijas pausto vēstījumu.