⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Iznācis Bibliotēku attīstības centra vēstneša otrais numurs

Iznācis Bibliotēku attīstības centra vēstneša otrais numurs
21.06.2016

Bibliotēku jomas speciālisti jau var iepazīties ar “Bibliotēku attīstības centra vēstneša” otro numuru. Vēstnesī divas – trīs reizes gadā tiek publicēti Bibliotēku attīstības centra jaunumi un sniegts ieskats bibliotēku nozares aktualitātēs.

Vēstneša otrajā numurā ir atrodama informācija par 2016. gada septembrī-decembrī aktuālo pasākumu plānu, tiek piedāvāti publisko bibliotēku aptaujas rezultāti par valodu mācību piedāvājumu, tiek sniegtas ziņas par VKKF projektu “Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkās”, analizēta mediju un informācijas pratības apguves nepieciešamība bibliotēkās. Skarti arī citi nozīmīgi jautājumi. Visi jomas speciālisti ir laipni aicināti iepazīties ar jaunāko nozares informāciju.