Uzmanību, Konkurss!!! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Zinātnieki, izgudrotāji

NIKOLAJS MOROZOVS / НИКОЛАЙ МОРОЗОВ

Zinātnieks, rakstnieks, dzejnieks, revolucionārs
1854-1946

Dzimis 1854.gada 25.jūnijā (7.jūlijā) Borokas dzimtmuižā Jaroslavļas apgabalā. Muižnieka Pētera Ščepočkina un dzimtzemnieces Annas Morozovas ārlaulības dēls. Līdz 14 gadu vecumam ieguvis izglītību mājās, 1869.gadā iestājās 2.Maskavas ģimnāzijā, bet tika izslēgts par nesekmību. 1871.-1872.gadā kā brīvklausītājs apmeklēja Maskavas universitāti.
1874.gadā Nikolajs Morozovs iesaistījās revolucionārajā darbībā. Par viņa dzīves galveno mērķi kļūst cīņa par tautas brīvību un vienlīdzību. N.Morozovs bija organizācijas „Земля и воля”, partijas „Народная воля” un I Starptautiskās Internacionāles biedrs. Viņš bija personīgi pazīstams ar K.Marksu un G.Pļehanovu. Piedalījās pret caru Aleksandru II vērsta atentāta sagatavošanā. 28 gadu vecumā par aktīvu revolucionāru darbību viņam piesprieda mūža ieslodzījumu, kuru viņš izcieta sākumā Petropavlovskas, vēlāk Šliselburgas cietoksnī. Apcietinājumā pavadīto laiku viņš izmantoja lietderīgi – veica zinātniskos pētījumus, pievērsās literārajai darbībai, pašmācības ceļā apguva 11 svešvalodas. Šliselburgas cietoksnī viņš sarakstīja 26 zinātnisko un literāro darbu sējumus, veicot nozīmīgus atklājumus dabaszinātnēs, ķīmijā, fizikā un astronomijā. Pēc 1905.gada revolūcijas N.Morozovs tika atbrīvots un iznāca brīvībā kā zinātnieks ar pasaules vārdu.
1906.gadā pēc D.Mendeļejeva rekomendācijas par darbu „Периодические системы строения вещества” N.Morozovam (bez disertācijas aizstāvēšanas) tika piešķirts zinātņu doktora grāds. Bijušais „politiskais ieslodzītais” tika nominēts par P.Lesgafta Augstākās skolas analītiskās ķīmijas profesoru. Pēc pāris gadiem bez oficiālas vidējās izglītības diploma viņš kļūst par astronomijas profesoru, daudzu zinātnisko biedrību locekli.
1908.gadā N.Morozovs iestājās masonu ložā „Polārzvaigzne”.
Par dumpīgo, pret cara valdību vērsto dzejoļu krājumu „Звездные песни” 1912.gadā Nikolajs Morozovs tika ieslodzīts Dvinskas (Dinaburgas) cietoksnī, kur vieninieku kamerā nodarbojās ar literāro darbību, kā arī pētīja aviācijas un gaisa kuģošanas problēmas, studēja matemātiku un Bībeli. Strādājot pie vēsturiskā sacerējuma „Пророки”, viņš apguva senebreju valodu. Būdams apcietinājumā, 1912.gada vasarā uzrakstīja stāstus, kurus vēlāk apkopoja autobiogrāfiskajā krājumā „Повести моей жизни”. Pēc astoņiem Dvinskas cietoksnī pavadītajiem mēnešiem viņu 1913.gadā atbrīvo sakarā ar amnestiju.
Apcietinājumā kopumā pavadītie 30 gadi mazināja viņa revolucionāro degsmi, un turpmākos gadus šis talantīgais cilvēks veltīja vienīgi zinātnei.
No 1918.gada līdz pat savas dzīves beigām N.Morozovs vadīja P.Lesgafta vārdā nosaukto Dabaszinātņu institūtu, kur uzsāka kosmosa apgūšanas problēmu izpēti. 1932.gadā viņš tika ievēlēts par PSRS Zinātņu Akadēmijas Goda locekli.
N.Morozova revolucionārā darbība un zinātniskie sasniegumi tika novērtēti ar diviem Ļeņina ordeņiem (1944, 1945) un Darba Sarkanā Karoga ordeni (1939). Nikolaja Morozova vārdā nosaukts ciems Ļeņingradas apgabalā, ielas Vladivostokā un Ramenskā, Šliselburgas šaujampulvera rūpnīca, mazā planēta (1210) un Mēness krāteris. Zinātnieka dzimtajā Borokā (Jaroslavļas apgabals) darbojas viņam veltīts muzejs.
Nikolajs Morozovs miris 1946.gada 30.jūlijā un apglabāts Borokas muižas teritorijā, uz viņa kapa uzstādīts tēlnieka G.Motovilova veidots piemineklis.


Saistība ar Daugavpili:

Bijis ieslodzīts Dvinskas (Dinaburgas) cietoksnī (1912-1913).


Izmantotie avoti:
  1. Iezīmēti Daugavpilī : ievērojamākās personības Daugavpils vēsturē / teksts: Anna Rancāne ; teksta red.: Sandra Meškova ; tulk.: Tatjana Dubrovska ; Daugavpils pilsētas dome. - Daugavpils : [B.i.], 2010. - 95 lpp. : il. – 9.lpp.
  2. Коршенков, Павел. Узник Динабургской крепости : [об ученом Николае Морозове] / Павел Коршенков // Экспресс неделя. - ISSN 16913310. - N 1 (25 авг. 2006), c.38.

Elektroniskie resursi:

Nikolaja Morozova darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Nikolaja Morozova darbību LCB e-katalogā

N.Morozova dzīve un daiļrade LCB veidotajā datubāzē "Dinaburgas cietoksnis"

N.Morozova dzīve un daiļrade (krievu val.)
@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2021