Uzmanību, Konkurss!!! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Zinātnieki, izgudrotāji

Kārlis Preiss

Literatūrzinātnieks
1907-1990

Dzimis 1907. gada 9.novembrī Vitebskā, Baltkrievijā zemnieku ģimenē. Mācījies pedagoģiskajā tehnikumā Maskavā un Ļeņingradā (1924-1927). No 1932. līdz 1934. gadam viņš kļūst par mākslinieku un korespondentu „Sibirijas Cīņā”. Šeit parādās gan viņa zīmējumi, gan korespondences par latviešu strādnieku un kolhoznieku dzīvi Sibīrijas plašumos. Vēlākajos gados K.Preiss studē krievu valodu un literatūru gan Novgorodā, gan Ļeņingradā un 1938. gadā pabeidz Ziemeļosetijas Pedagoģisko institūtu. 1935. gadā žurnāls „Celtne” publicē viņu rakstu „Antīkā literatūra un šodiena”. Pēc tam viņa publicista darbā seko 19 gadus ilgs pārtraukums. Tas ir pats smagākais posms viņa dzīvē. Visi latviešu izdevumi, kas iznāk Padomju Savienībā, ir slēgti. Viņa skolotāji un ievadītāji literatūras un mākslas pasaulē – Eduards Salenieks, Kārlis Pelēkais, Konrāds Jokums, Jānis Eiduks, Voldemārs Voss un daudzi citi – arestēti.
K.Preiss turpina strādāt par pedagogu gan Ziemeļosetijā, gan Gruzijā un 1945. gadā ierodas Latvijā. No 1946. līdz 1954. gadam viņš vada latviešu valodas un literatūras katedru Cēsu skolotāju institūtā, no 1954. līdz 1975. gadam strādā Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā.
Sastājis A.Kadiķa-Groznija „Rakstu izlasi” (1956), P.Svira „Izlasi” (1960), E.Šillera dzejoļu izlasi „Mana dziesma” (1973) u.c. rakstnieku darbu izlases. Kopā ar H.Rukšānu sakārtojis „Latviešu dzejas antoloģijas” 6 sējumus (1973).
Viņš ļoti rūpīgi izpētījis Raiņa, A.Pumpura un igauņa rakstnieka A.Kicberga dzīvi un darbību Daugavpilī un tās apkārtnē un publicējis par to rakstus presē. Viņš veicis vēl vienu milzu darbu – sastādījis M.Ļermontova latviešu valodā iznākušo darbu bibliogrāfiju.
Pavisam savā mūžā K.Preiss gan republikas, gan Vissavienības presē publicējis ap 280 rakstu par literatūras un mākslas jautājumiem. Ilgajos pētniecības gados viņš izveidojis un saglabājis bagātīgu arhīvu.
Miris 1990. gadā.


Saistība ar Daugavpili:

Strādājis  Daugavpils Universitātē (1954-1975).


Izmantotie avoti:
  1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās : [enciklopēdija] / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstrād. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. – 456.-457. lpp.  ISBN 9984-698-48-3
  2. Rozentāls, Mārtiņš.   Mērķtiecība : [sakarā ar literatūrzinātnieka Kārļa Preisa 80.dz.d.] / Mārtiņš Rozentāls // Karogs. – ISSN 01326295. – Nr.11 (1987), 183.lpp
  3. Ancītis Valdemārs. Senču kalendārs 2002. un turpmākiem gadiem / Valdemārs Ancītis. 11.gadagāj. - Saldus : Signe, 2001. – 167.-167. lpp.  ISBN 9984-534-46-4

Elektroniskie resursi:

Kārļa Preisa darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Kārļa Preisa darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2020