„Bezvadu zemene” jeb Wi-Fi lietotāju sacensības publiskajās bibliotēkās - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski l По-русски
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Vēsturnieki, novadpētnieki

EMMA ANDERSONE

Literatūrvēsturniece
1900-1992

Dzimusi 1900.gada 9.jūnijā Skultes pagastā (Limbažu novads) laukstrādnieku ģimenē. Beigusi Rīgas 4.pilsētas ģimnāziju (1921), Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultāti (1934). Strādājusi par skolotāju Daugavpils 1.ģimnāzijā (1934-1940), par metodiķi LPSR Izglītības ministrijas Pedagoģiskajā kabinetā (1940-1941). Latvijas valodas un literatūras katedras vadītāja un metodiķe LPSR Izglītības ministrijas Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūtā (1944-1948), arī žurnāla „Padomju Latvijas Skola” redaktore (1948-1951), LPSR ZA Vēstures institūta zinātniskā līdzstrādniece (1951-1965).
Pirmā literatūrvēsturiskā publikācija – „Dmitrijs Furmanovs – jaunatnes audzinātājs” žurnālā „Padomju Latvijas Skola” (1945). Marksistiski vērtējusi literatūras parādības un procesu mācību grāmatās vidusskolām: „Pirmie raksti latviešu valodā”, „XIX gs. 90. gadi un XX gs. sākums latviešu literatūrā”, „XX gs. pirmie gadu desmiti” (1949), „Latviešu padomju literatūra. Andrejs Upīts” (1950).
Arī sarakstījusi grāmatas par latviešu literatūru: „Sarkanais strēlnieks latviešu literatūrā. 1917-1940” (1963), „Raiņa dzeja” (1968) un par vēsturi: „Latvijas PSR vēsture” (1959), „Latviešu strēlnieku vēsture. 1915-1920”. Viņas romānā „Reālisti” (1972) atspoguļoti autobiogrāfiski motīvi - attēlota Daugavpils 1.ģimnāzija. Rakstījusi periodikā par literatūras metodikas jautājumiem.
Mirusi 1992.gada 11.aprīlī un apglabāta Rīgas Meža kapos.


Saistība ar Daugavpili:

Strādāja Daugavpils 1.ģimnāzijā (1934-1940).


Izmantotie avoti:
  1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās : [enciklopēdija] / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstrād. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. – 28. lpp. : il.  ISBN 9984-698-48-3

Elektroniskie resursi:

Emmas Andersones darbu saraksts LCB e-katalogā

Latgales dati@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2021