LCB lasītāji- seniori apgūst pamatiemaņas darbā ar datoru un internetu - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Sabiedriskie un politiskie darbinieki

MELETIJS KAĻISTRATOVS / МЕЛЕТИЙ КАЛЛИСТРАТОВ

Politiķis
1896-1941

Dzimis 1896.gada 15.maijā Dvinskā (Daugavpilī) vecticībnieku ģimenē. M.Kaļistratovs beidzis Ilūkstes skolotāju semināru, strādājis par skolotāju Ilūkstē, bijis Daugavpils 2.vecticībnieku skolas pārzinis, lasījis izglītojošas lekcijas, rakstījis rakstus presē par tautas garīgo audzināšanu.
Pirmā pasaules kara laikā M.Kaļistratovs kā brīvprātīgais pieteicās armijā. Beidzoties Pirmajam pasaules karam, viņš iestājās Anatola Līvena rotā, kuras sastāvā karoja pret Sarkano armiju Latvijas, Igaunijas teritorijā un Krievijā. Pēc atgriešanās dzimtenē M.Kaļistratovs tika ievēlēts Daugavpils pilsētas domē kā krievu kopienas pārstāvis. Piedalījies Latvijas vecticībnieku organizācijas dibināšanā, bijis tās priekšsēdētājs. 1920.gadā no vecticībnieku saraksta ievēlēts par Satversmes sapulces deputātu. 1922.gadā viņš ievēlēts pirmajā, pēc tam arī visās pārējās Latvijas brīvvalsts Saeimās. Aktīvi darbojies ar krievu kopienu saistītu jautājumu risināšanā. No 1930.gada M.Kaļistratovs sāka izdot laikraksta pielikumu „Latgales Balss” („Голос Латгалии”). Saeimas deputāta pienākumus viņš savienoja ar Daugavpils domnieka darbu.
M.Kaļistratovs dedzīgi aizstāvēja vecticībnieku un krievu iedzīvotāju intereses, cīnījās par tautu līdztiesību, īpaši saimnieciskajā un kultūras sfērā, publiski uzstājās tikai krievu valodā, kaut arī prata runāt latviski.
1934.gadā pēc Ulmaņa apvērsuma tika arestēts par „pretvalstisku darbību” Saeimā, pusgadu viņš pavadīja Liepājas cietumā, tad no ieslodzījuma atbrīvots un par ilggadēju parlamentārieša darbu pat saņēma Ulmaņa valdības pensiju. 30-jos gados strādāja par skolotāju Daugavpilī. 1940.gadā M.Kaļistratovs tika iecelts par Daugavpils krievu skolas direktoru, bet jau oktobrī tika arestēts un notiesāts kā baltgvardu kustības dalībnieks, un 1941.gada 23.jūnijā nošauts Daugavpils cietuma pagalmā.
Apbedīts Daugavpils vecticībnieku kapos.


Saistība ar Daugavpili:

Dzīvoja un strādāja Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Iezīmēti Daugavpilī : ievērojamākās personības Daugavpils vēsturē / teksts: Anna Rancāne ; teksta red.: Sandra Meškova ; tulk.: Tatjana Dubrovska ; Daugavpils pilsētas dome. - Daugavpils : [B.i.], 2010. – 63.-64. lpp. : il. Uz vāka uzrād. teksta aut. (Anna Rancāne). - Avoti: 95.lpp

Elektroniskie resursi:

Literatūras saraksts par Meletija Kaļistratova darbību LCB e-katalogā

Meletija Kaļistratova biogrāfija (krievu val.)

 @ Latgales Centrālā bibliotēka, 2023 Piekļūstamība