Cienījamie lasītāji! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Literāti, valodnieki

MUSA DŽALILS (DŽAĻILOVS, ŽAĻILOVS) / МУСА ДЖАЛИЛЬ

Tatāru dzejnieks
1906-1944

Musa Džalils dzimis 1906.gada 15.februārī Orenburgas guberņā Mustafas ciemā nabadzīga tatāru zemnieka ģimenē. Vēl zēna bērnībā ģimene pārceļas uz Orenburgu, kur Musa mācās musulmaņu skolā. 1919.gadā publicēti viņa pirmie patriotiskie dzejoļi. M.Džalils aktīvi iesaistās komjaunatnes darbā. 1922.gadā viņš aizbrauc uz Kazaņu un strādā laikraksta redakcijā. Kazaņā pabeidz strādnieku fakultāti un 1925.gadā atgriežas darbā par komjaunatnes apriņķa komitejas instruktoru Orskā, pēc tam Orenburgā. 1925.gadā iznāk viņa pirmais dzejoļu krājums „Mēs ejam”.

1927.gadā viņš iestājas Maskavas Valsts universitātes literatūras fakultātē, kuru pabeidz 1931.gadā. Pēc universitātes beigšanas M.Džalils vada pie Maskavas Valsts konservatorijas noorganizētās Tatāru operas studijas literāro daļu. 1938.gadā viņš pārceļas uz Kazaņu un piedalās Operas un baleta teātra organizēšanā. Sadarbībā ar komponistu N.Žiganovu dzejnieks uzraksta libretus operām „Altinčeča” un Ildara” No 1939. līdz 1941.g. vada Tatārijas APSR Padomju rakstnieku savienību.

Pirmajam dzejoļu krājumam seko nākamie: „Biedram” (1929), „Sarkankarogotie miljoni” (1934), „Dzejoļi un poēmas” (1934).

Jaunais dzejnieks dziļi emocionāli un savdabīgi raksta par sava laikmeta lielumu un savas dzīves veidotājiem, par komjauniešu pirmo paaudzi, savas zemes skaistumu, draudzību un mīlestību.

Pirmajās Otrā pasaules kara dienās M.Džalils dodas uz fronti. Kaujas laukos sarakstītie dzejoļi ir pilni optimisma un ticības uzvarai.

1942.gada jūnijā dzejnieks tiek smagi ievainots un no 2.septembra līdz 15.oktobrim ir koncentrācijas nometnes „Štālāga-340”, kas atrodas Dinaburgas (Daugavpils) cietoksnī, gūsteknis. Pirms pārvešanas no Daugavpils M.Džalils atdod bloknotu ar dzejoļiem draugam G.Hafizovam, kuram izdodas saglabāt tikai trīs lapas. Viens no dzejoļiem veltīts upei Daugavai (Dvinai).

1942.gada oktobrī dzejnieku nosūta uz Rīgu un tālāk cauri Polijai uz Vāciju, kur viņš atrodas gūstā Spandavā, Moabitas un Pletcenzes cietumos.

M.Džalils vadīja pagrīdes darbu, organizēja bēgšanas, turpināja rakstīt dzeju. 1944.gada augustā tika sodīts ar nāvi. Pēc nāves, 1956.gadā, piešķirts Padomju Savienības Varoņa nosaukums, par dzejoļu krājumu „No Moabitas burtnīcas” – Ļeņina prēmija. Viņa dzeja no ieslodzījuma mūriem skan kā himna dzīvei un brīvībai.

1975.gadā uz Daugavpils cietokšņa barjeras vārtiem atklāta memoriālā plāksne, veltīta M.Džalilam, ar citātu no viņa dzejoļa: „Песни всегда  посвящал я отчизне».       


Saistība ar Daugavpili:

Atradās ieslodzījumā Daugavpils cietoksnī koncentrācijas nometnē „Štālāga -340” (1942).


Izmantotie avoti:
  1. Dinaburga cietoksnis
  2. 2. PSRS tautu rakstnieki : literatūras rādītājs / V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka ; [sastādītāja V. Plēsuma]. - Rīga : V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka, 1970. - 521 lpp. - Latv. un krievu val.

     


Elektroniskie resursi:

Musa Džalila darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Musa Džalila darbību LCB e-katalogā

M.Džalila dzejoļi (krievu val.)@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2023 Piekļūstamība