Cienījamie lasītāji! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Literāti, valodnieki

INGA SOKOLOVA

Literāte, pedagoģe
1973-

Dzimusi 1973.gada 27.jūnijā Kuldīgā. 1991.gadā pabeigusi Rīgas 36.vidusskolu. 1995.gadā Daugavpils Pedagoģiskajā Universitātē ieguvusi filoloģijas bakalaura grādu literatūrzinātnes apakšnozarē, 1996.gadā – Filoloģijas maģistra grādu literatūras teorijas apakšnozarē. No 1995.gada strādājusi DPU Humanitārās fakultātes krievu literatūras un kultūras katedrā par asistenti. Tai pašā laikā strādājusi par literatūras un kultūras vēstures, latviešu valodas skolotāju vairākās Daugavpils skolās. No 2001.gada Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centrā (IZM ISEC) latviešu kā otras valodas konsultatīvās padomes dalībniece.
Literatūrzinātniskie raksti publicēti žurnālā „Kentaurs” un DU rakstu krājumos, publicistiskie raksti - laikrakstā „Literatūra. Māksla. Mēs”.
No 2002.gada Daugavpils pilsētas Kultūras nodaļas dzejas konsultante, Latgales Centrālās bibliotēkas Radošo Rakstu centra latviešu sekcijas vadītāja, kā arī Daugavpils literārās apvienības latviešu sekcijas jauno autoru nodaļas vadītāja. No 2002.gada Daugavpils un Daugavpils rajona jauno autoru semināra „Jaunā dzeja” organizatore.
No1993 gada viņas darbi ir publicēti arī ikgadējos Daugavpilī izdotajos krājumos „Dzejas dienas”. 2002.gadā iznācis dzejas un tulkojumu krājums „Klusumpanti”.
Ilgus gadus Inga Sokolova strādājusi Daugavpils Krievu vidusskolā - licejā. 2009.gadā par pedagoģisko darbību viņai piešķirta Ata Kronvalda fonda balva.
2013.gada iznāca I.Sokolovas otrā dzejas grāmata "ceļā uz nekadnekurzemi".


Saistība ar Daugavpili:

Dzīvoja un strādāja Daugavpilī.


Izmantotie avoti:

1. Sokolovs, Ruslans.  Ideāls pāris - Inga un Ruslans : [Saruna ar dzejnieku, pedagogu, zinātnieku ģimeni - daugavpiliešiem Ingu un Ruslanu Sokoloviem] / Ruslans Sokolovs, Inga Sokolova, pierakst. Linda Kilevica // Latgales Laiks. - 2000. - 15.sept. - T.p. kr. laikr. "Латгалес Лайкс" 15.sept.


Elektroniskie resursi:

Ingas Sokolovas darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Ingas Sokolovas darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2024 Piekļūstamība