Lietotāju ievērībai!!! - Daugavpils novadnieki - Latgales Centrālā bibliotēka
 
Uz galveno Lapas karte Kontakti RSS   l Latviski
 
 
Vārds/Uzvārds/Pseidonīms
 

Kategorijas

- Zinātnieki, izgudrotāji
- Kultūras darbinieki
- Domātāji, filozofi
- Garīdznieki, mācītāji
- Sabiedriskie un politiskie darbinieki
- Ekonomisti, tautsaimnieki
- Militārie darbinieki
- Pedagogi
- Medicīnas darbinieki
- Mākslinieki
  -- Arhitekti
  -- Tēlnieki
  -- Keramiķi
  -- Gleznotāji
  -- Mūziķi
  -- Kino un teātra darbinieki
  -- Fotogrāfi
- Sportisti
- Literāti, valodnieki
- Vēsturnieki, novadpētnieki
- Uzņēmēji

Novadpētniecības mapes
Dinaburgas cietoksnis
Digitalizēti Daugavpils laikraksti
Daugavpils novadnieki
Dziesmotā Latgale
Daugavpils Baznīcu kalns
Virtuālā izstāde "Rakstniece Anita Liepa"
Virtuālā izstāde "Latgales Centrālajai bibliotēkai - 80"Tuvākie notikumi


Jautājums lietotājiem
Kuru bibliotēkas PAKALPOJUMU jūs izmantojat VISBIEŽĀK?

    LCB » Novadpētniecība » Daugavpils novadnieki
B D F H J M O P R T V

Garīdznieki, mācītāji

ALEKSEJS ŽILKO / АЛЕКСЕЙ ЖИЛКО

Daugavpils 1. (Jaunbūves) vecticībnieku kopienas priekšsēdētājs
1945-2021

Tēvs Aleksejs Žilko dzimis 1945.gada 13.decembrī Rīgā vecticībnieku ģimenē. Jau bērnībā māte, kura bija aktīva Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes locekle, ņēma līdzi mazo Alekseju uz dievkalpojumiem. Neizdzēšamu iespaidu uz zēnu atstāja sveču gaismā zaigojošās ikonas un svinīgie dziedājumi. Pamazām dievkalpojuma apmeklējumi kļuva regulāri. Uz visu mūžu zēna atmiņā palika 1963.gada Lieldienas, kad viņam tika parādīts liels gods – iespēja piedalīties dievkalpojuma dziedājumos. A.Žilko neiestājās komjaunatnē, jo viņam bija nepieņemams ateistiskais pasaules uzskats. Nebūdams komjaunietis, nespēja iegūt augstāko izglītību. Pēc skolas beigšanas Aleksejs Žilko dienēja Padomju Armijā - Ķemerovā kara orķestrī par flautistu. Pēc dienesta A.Žilko atgriezās dzimtajā pilsētā, iekārtojās darbā rūpnīcā. Par labu darbu izpelnījies daudzas pateicības. Regulāri apmeklēja vecticībnieku dievkalpojumus un iesaistījās Grebenščikova vecticībnieku kopienas darbā. Turpat draudzē iepazinās ar savu nākamo sievu un 1968.gadā nodibināja ģimeni. Viņa 3 dēli turpina tēva iesākto darbu – darbojas vecticībnieku draudzēs, meita beigusi konservatoriju un strādā par mūzikas pasniedzēju. 
A.Žilko patstāvīgi pilnveidoja savas zināšanas liturģijā, studēja dievkalpojuma kārtības noteikumus, vecticībnieku baznīcas vēsturi. Kopš 1974.gada Vecticībnieku baznīcas kalendārā tiek publicēti A.Žilko raksti par ticības jautājumiem. 1984.gadā viņu ievēl par Rīgas Grebenščikova draudzes padomes priekšsēdētāju. Kopā ar domubiedriem viņš sāka pilnveidot kopienas iekšējās dzīves noteikumus, bet mākslīgi radīta konflikta rezultātā bija spiests atstāt posteni un turpināt garīgo kalpošanu Jelgavas draudzē.
1989.gadā tēvs Aleksejs Žilko kopā ar ģimeni pārceļas uz Daugavpili un tajā pat gadā tiek ievēlēts par Jaunbūves vecticībnieku kopienas priekšsēdētāju. Draudze ir viena no lielākajām ne tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā. Šajā draudzē A.Žilko kalpo līdz pat šai dienai. 2005.gadā viņu trešo reizi ievēl šajā atbildīgajā amatā. Kā kopienas priekšsēdētājs viņš 20 gadu laikā organizē lūgšanu nama rekonstrukciju, kupolu apzeltīšanu, kapelas piebūves celtniecību. A.Žilko vadībā svinīgi tika atzīmētas dievnama 95. un 100. gadu jubilejas.
Tēvs A.Žilko tika ievēlēts par Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālās padomes priekšsēdētāju. Šī padome koordinē autonomo vecticībnieku draudžu darbību mūsu valstī. 2006.gadā Daugavpilī notika vecticībnieku Pomoras baznīcas kongress, kurā bija pārstāvētas 46 draudzes un tika apstiprināta Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas statūtu jaunā redakcija. Tēva A.Žilko nopelns ir gan iekšējo attiecību sakārtošanā Baznīcā, sadarbība ar ārzemju vecticībnieku kopienām, gan dialoga ar valsti uzlabošana.
Paralēli darbam draudzē A.Žilko iesaistās arī laicīgās aktivitātēs. 2008.gadā Daugavpilī tiek nodibināta Dvinskas kultūras biedrība, kuras padomē ievēlēts arī A.Žilko. Biedrības pamatuzdevums ir saglabāt un attīstīt Latvijas vecticībnieku kultūru. A.Žilko darbojas arī kā Grebenščikova garīgās skolas pasniedzējs.
Alekseja Žilko aizraušanās ir fotografēšana. 2008.gadā Daugavpils domes telpās notika A.Žilko fotogrāfiju izstāde „Ūdens. Zeme. Debesis”, kur tika eksponēti 37 darbi.
2005.gadā Daugavpils pilsētas dome par mūža ieguldījumu Daugavpils attīstībā piešķir tēvam Aleksejam Žilko Goda daugavpilieša titulu.
2011. gadā par nopelniem Latvijas valsts laba Aleksejam Žilko piešķirts III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis.
2021.gadā 4. janvārī nomira Daugavpilī. Apglabāts Rīgas Ivana kapos.


Saistība ar Daugavpili:

Dzīvoja un strādāja Daugavpilī.


Izmantotie avoti:
  1. Borodkina Jeļena. Vecticībniekiem ir jauna biedrība un jauns talants : [par Daugavpils pirmās vecticībnieku kopienas priekšsēd. Alekseja Žilko fotoizstādi : sakarā ar Dvinskas kultūras biedrības dibināšanu] / Jeļena Borodkina. - T.p. krievu val. laikr. "Латгалес лайкс" Nr.72 (2008, 19.sept.), 5.lpp. // Latgales Laiks. - ISSN 1407-9208. - Nr.72 (2008, 19.sept.), 4.lpp. : fotogr.
  2. Жилко Алексий. Сорок лет в служении богу : [беседа с духовным наставником 1-ой старообрядческой общины Даугавпилса] / Алексий Жилко ; запис. А.Крылов // Латгалес Лайкс. - ISSN 14079216. - Nr.45 (2003, 13 июня), С.1,3.
  3. Сырица Валентина. Духовное наследие семьи Жилко : [о председателе Совета Первой Новостроенской (Даугавпилс) старообрядческой общины, председателе ревизионной комиссии Древлеправославной Церкви Латвии отце Алексии Жилко и его семье] / Валентина Сырица // Латгалес лайкс. - ISSN 14079216. - N 93 (3 дек. 2004), с.16. 

Elektroniskie resursi:

Alekseja Žilko darbu saraksts LCB e-katalogā

Literatūras saraksts par Alekseja Žilko darbību LCB e-katalogā@ Latgales Centrālā bibliotēka, 2023 Piekļūstamība