⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa
09.11.2011

Šogad jau piecpadsmito reizi Latvijas bibliotēkās notiks Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa un Ziemeļu un Baltijas valstīs tā norisināsies laikā no 14.līdz 20.novembrim.

Projekta mērķis un ideja:

  • apzināt un vairāk iepazīt Ziemeļvalstis, to literatūru un kultūru,
  • iesaistīt Baltijas valstis, veicinot kultūras saikni starp šīm valstīm, jo Baltijas jūra ir kā vienojošs elements šo valstu starpā,
  • cienīt grāmatu un veicināt lasītprasmi, it sevišķi jaunatnes vidū.

2011.gada izvēlētā tēma ,,Humors Ziemeļos”. Šīs tēmas un darbu pamatā ir doma ironiski, ar humoru paskatīties uz nopietnām sabiedrības tēmām un problēmām.

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs rītausmas un krēslas stundās tiks lasīti Ziemeļvalstu autoru darbu fragmenti, organizēti dažādi interesanti un atraktīvi pasākumi.

Datums un laiks

Vieta

Pasākuma veids

Pasākuma nosaukums

14.11.
plkst. 10.40

LCB Lasītava

Literatūras izstāde un pasākums

„Humors Ziemeļos”

15.11. -19.11.

 

 

15.11. plkst. 10.00

Jaunbūves bibliotēka

 

Literatūras izstāde 5. – 9. klašu skolēniem

 

Kāpēcīšu stunda 1. – 2. klašu skolēniem

„Humors Ziemeļos”

 

 

„Izgudrojam kopā ar Tatu un Patu”

14.11. – 20.11.

 

 

15.11. plkst. 10.00

 

 

16.11. plkst. 10.00

Piekrastes bibliotēka

 

Literatūras izstāde pieaugušajiem

 

Lasīšana priekšā pirmsskolniekiem

 

Rītausmas stunda pirmsskolniekiem

„Ziemeļvalstu literatūras pērles”

 

„Kāpējpeļuka piedzīvojumi mežā”

 

„Rosīgie brāļi Tatu un Patu”

11.11. plkst. 10.00

Pārdaugavas bibliotēka

Rītausmas stunda jaunākā skolas vecuma bērniem

„Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa”

10.11. plkst. 16.00

Ceriņu bibliotēka

Literāri muzikālā pēcpusdiena

„Šurumburumlasīšana ar Kāpējpeļuku”

16.11. plkst. 16.00

Gaismas bibliotēka

 

Humora pēcpusdiena

„Smaidošais Joķis”

15.11. – 20.11.

 

 

16.11. plkst.11.00

 

 

16.11. plkst.12.30

Bērnu bibliotēka „Zīlīte”

Literatūras izstāde

 

 

Rīta stunda 1. – 4. klašu skolēniem

 

Literārā pēcpusdiena 5. – 9. klašu skolēniem

„Mūs vieno Baltijas jūra un Ziemeļu debesis”

 

„Ceļosim Šurumburummežā”

 

„Ar smaidu Ziemeļos ”