⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Voldemāra Caunes balvas ieguvēja – Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja Anna Pakere

27.11.2017

2017. gada 24. novembrī Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja Anna Pakere ir saņēmusi Voldemāra Caunes balvu “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”. Balva tika svinīgi pasniegta Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 240. gadskārtas konferencē “LAIKS. CILVĒKI. BIBLIOTĒKA”.

Voldemāra Caunes balva “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” tiek pasniegta bibliotekāriem, kuri aktīvi veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Šogad konkursā piedalījās 9 kandidāti no dažādām Latvijas vietām – Pāvilostas, Kuldīgas, Preiļiem, Rīgas, Ventspils, Saldus, Dobeles novada, Talsiem un Daugavpils. Izvērtējot pretendentu pieteikumus, balva tika piešķirta LCB filiāles Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītājai Annai Pakerei un Talsu pilsētas bērnu bibliotēkas vadītājai Ilzei Jaunbērziņai.

Anna Pakere veic lielu darbu, vadot un koordinējot daudzveidīgus lasītveicināšanas pasākumus, sadarbojoties ar skolām un dažādām metodēm motivējot visu vecumu bērnus lasīt. Ievieš inovatīvus un mūsdienīgus risinājumus bērnu un jauniešu bibliotekārajā apkalpošanā, kā arī sniedz metodiskas konsultācijas un nodod bagāto darba pieredzi bibliotekāriem un skolotājiem. Anna Pakere ir ieguldījusi lielu darbu, lai motivētu ģimenes ar bērniem iepazīt lasīšanu un grāmatas lielo nozīmi bērnu un jauniešu radošajā attīstībā. Annas Pakeres vadībā Bērnu bibliotēka “Zīlīte” ir izveidojusies par daudzfunkcionālu kultūras centru, attīstās kā ģimenes bibliotēka, kur vienmēr ir laipni gaidīti mazie lasītāji un viņu vecāki.

Paldies Annai Pakerei un Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” kolektīvam par ieguldīto darbu!

Informāciju sagatavoja:
LCB sabiedrisko attiecību speciāliste
Karīna Koļcova
Tālr.: 65476345
e-pasts:karina.kolcova@lcb.lv