⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Virtuālā konkursa rezultāti

02.04.2012

Noslēdzies virtuālais konkurss Vai tu pazīsti savu bibliotēku?”, kas norisinājās E-prasmju nedēļas ietvaros no 26. līdz 30. martam. Konkursa dalībnieki, izmantojot savas informācijas meklēšanas iemaņas, atbildēja uz jautājumiem par Latgales Centrālo bibliotēku. Vērtēšana norisinājās, balstoties uz sekojošiem kritērijiem, precizitāte atbilžu sniegšanā un laiks, kas bija nepieciešams testa izpildīšanai.
Konkursa veicināšanas balvu saņēmēji ir Ausma Delvere, Alina Jasjko un Jūlija Astratova.

Konkursa uzvarētājiem, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, griezties Latgales Centrālajā bibliotēkā 2. stāvā lasītavā. 

Informāciju sagatavoja:
LCB galvenā bibliotekāre
Inese Vaivare
tālr.: 65476344
e-pasts: inese.vaivare@lcb.lv