⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Vērtīgs novadpētniecisks dāvinājums LCB un filiālēm

Vērtīgs novadpētniecisks dāvinājums LCB un filiālēm
07.03.2017

Martā Latgales Centrālā bibliotēka (LCB) un filiāles saņēma dāvinājumā Starpnozaru mākslas grupas SERDE izdotās publikāciju sērijas sešas “Tradīciju burtnīcas” vairākos eksemplāros, kurās publicētas ekspedīcijās un lauka pētījumos dokumentētas latviešu tradicionālās kultūras liecības – dažādas prasmes, tradīcijas un pieredzes stāsti.

Tuvojoties Latvijas valsts pastāvēšanas simtgades jubilejai, ir svarīgi apzināt, apkopot un popularizēt senču tradīcijas, arī tautas devumu tradīciju kopšanā un uzturēšanā mūsdienās. Starpnozaru mākslas grupa SERDE, kur latviešu nemateriālās kultūras mantojuma tradīciju apkopošanā un popularizēšanā aktīvi darbojas Ieva Vītola un Signe Pucena, publikāciju sēriju “Tradīciju burtnīcas” izdod kopš 2007. gada. Lasītājiem “Tradīciju burtnīcas” ir pieejamas latviešu, angļu un krievu valodā. Līdz 2017. gadam klājā nākuši 16 izdevumi, 14 no tiem tagad ir pieejami arī LCB un filiālēs. Sīkāk LCB e-katalogā

Interesentiem ir iespēja iepazīties ar apkopotajiem pētījumu rezultātiem tautas medicīnas gudrībās, par mazdārziņu veidošanas tradīcijām, bērnu audzināšanas tradīcijām, arī par cūku bēru un degvīna (brandavas) gatavošanas tradīcijām Latvijā. Aizraujoša un saistoša informācija pieejama arī tādās “Tradīciju burtnīcās” kā “Slēgtās zonas stāsti”, kur publicētas mutvārdu liecības par dzīvi Padomju Savienībā Kurzemes jūrmalā, “Siguldas gidu stāsti”, kas ir pats jaunākais publikāciju sērijas izdevums, un “Rībeņu nūvoda stuosti”, kur intervijas ar teicējiem par ticību un vecticībnieku tradīcijām, ģimenes svētku svinēšanas paražām ir pieejamas krievu valodā.

Aicināts apmeklēt LCB un tās filiāles, lai iepazītos ar vērtīgajām senču nemateriālā mantojuma tradīcijām mūsdienās.

Informāciju sagatavoja:
LCB lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja
Inese Vaivare
tālr. 65426422
e-pats: inese.vaivare@lcb.lv