⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Vērtīgo grāmatu iepirkumā iegūtie izdevumi jau pieejami Daugavpils lasītājiem

Vērtīgo grāmatu iepirkumā iegūtie izdevumi jau pieejami Daugavpils lasītājiem
18.01.2021

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstītā projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” ietvaros 2020. gada nogalē Daugavpils publiskās bibliotēkas saņēma 308 grāmatu eksemplārus 2697,35 EUR vērtībā. Starp jaunajām grāmatām ir gan nozaru literatūras izdevumi, gan daiļliteratūras darbi kā pieaugušajiem, tā arī bērniem un jauniešiem.

Ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt krīzes skarto grāmatniecības nozari – grāmatu autorus, ilustratorus un tulkotājus – un kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem, 2020. gada 16. jūnijā Ministru kabinets atbalstīja Kultūras ministrijas izstrādāto rīcības plānu un nolēma tam piešķirt finansējumu 300 000 EUR apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Vērtīgo grāmatu iepirkuma programmu Latvijas publiskajām bibliotēkām īstenoja Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” ietvaros Latvijas publisko bibliotēku krājumi tika papildināti ar daudzveidīgu un kvalitatīvu Latvijas izdevēju produkciju. Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles saņēma 308 grāmatu (123 grāmatu nosaukumi) eksemplārus, kuras pēdējos gados ir guvušas starptautisku un nacionālu atzinību – nominētas vai arī ieguvušas Latvijas Literatūras gada balvu, balvu “Zelta ābele”, Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu u.c.

Vērtīgo grāmatu iepirkumā iegūtie izdevumi jau ir pieejami Latgales Centrālās bibliotēkas un filiāļu lietotājiem. Ar pilnu grāmatu sarakstu var iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja
Tatjana Hodokova
654 76342
tatjana.hodokova@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv