⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Valsts svētku mēnesī Daugavpilī skatāma ceļojošā izstāde “Latvijas Kultūras kanons portālā “Zudusī Latvija””

Valsts svētku mēnesī Daugavpilī skatāma ceļojošā izstāde “Latvijas Kultūras kanons portālā “Zudusī Latvija””
24.10.2016

No 1. novembra līdz 30. novembrim, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas 98. gadadienu, Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā un abonementā (Rīgas ielā 22a, 2. stāvā) ir apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde “Latvijas Kultūras kanons portālā “Zudusī Latvija””.

Izstāde veidota, izmantojot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas projekta “Zudusī Latvija” saturā iekļautās vēsturiskās fotogrāfijas. 25 izstādes planšetes iepazīstina ar Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļiem, kultūrvēsturisko ainavu un sabiedrības ekonomisko, sociālo un kultūras dzīvi. Tādējādi izstāde pieskaras tādām tēmām kā sakrālās celtnes, pilis un muižas, latviešu mājvietas, darbs un tā darītāji, satiksme un infrastruktūra, Latvijas dabas objekti, pieminekļi Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem, Dziesmu svētki. Izstādes autores ir projekta “Zudusī Latvija” vadītāja Ginta Zalcmane un māksliniece Ilze Ramane.

Latvijas Kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus septiņās nozarēs – tautas tradīcijās, vizuālajā mākslā, skatuves mākslā, mūzikā, literatūrā, arhitektūrā un kino. Kanonu veido 99 kultūras vērtības, kas raksturo Latvijas kultūru kopumā un rosina piederības izjūtu valstij. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde “Latvijas Kultūras kanons portālā “Zudusī Latvija”” izceļ vēsturiskās fotogrāfijas kā pagātnes kultūrvēsturiskās ainas liecinieces un Kultūras kanona vērtību glabātājas.

Informāciju sagatavoja
LCB galvenā bibliotekāre
Inga Gedžūne
Tālr.: 65476345
e-pasts: inga.gedzune@lcb.lv