⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Uzsākts projekts „Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi – Daugavpils)”

24.04.2012

Latgales Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Zarasu rajona municipālo bibliotēku uzsāka projektu bērniem un jauniešiem „Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi – Daugavpils)”, īss nosaukums „Lasīšana – IT-Radīšana”.
Latvijā veikto pētījumu rezultātā tika secināts, ka populārākā 5.–9.klašu skolēnu nodarbošanās brīvajā laikā ir TV skatīšanās un laika pavadīšana kopā ar draugiem. Plaši izplatīta nodarbe jauniešu vidū ir arī sērfošana internetā un datorspēļu spēlēšana. Savukārt, grāmatu lasīšana, pieaugot jauniešu vecumam samazinās. Tikai 9% aptaujāto 5.–9.klašu skolēnu uzskata lasīšanu par lielisku laika pavadīšanas veidu, bet 39% uzskata, ka tā ir interesanta nodarbe, 22% atzīst, ka lasīšana ir diezgan labs laika pavadīšanas veids, bet 30% ir pārliecināti, ka lasīt ir garlaicīgi. Par to liecina arī Daugavpils un Zarasu bibliotēku statistika, tāpēc bērnu un jauniešu lasītprieka veicināšana mūsdienās ir ļoti aktuāla.  

Jaunā projekta galvenais mērķis – popularizēt tradicionālās kultūras vērtības un lasīšanu, kā vienu no pamatprincipiem, lai attīstītu aktīvu un ilgtspējīgu sabiedrību, integrētu jaunas informācijas tehnoloģijas un mākslas formas bibliotēku darbā un attīstītu pārrobežu sadarbību starp bērniem un bibliotēkām.
Projekts tiks īstenots 18 mēnešu laikā un tā mērķauditorija ir 12–17 gadus veci bērni un jaunieši. Projekta ietvaros jaunajiem daugavpiliešiem tiks organizētas vairākas aktivitātes: radošās darbnīcas ar modernajām tehnoloģijām (Zarasos), teātra mākslas radošās darbnīcas (Daugavpilī), literāri – muzikālie pasākumi, tikšanās ar Latvijas un Lietuvas jaunajiem autoriem, kā arī ekskursija vienā no modernākajām bibliotēkām Lietuvā.
Lai celtu profesionalitāti un kompetenci darbā ar bērniem un dalītos vērtīgā pieredzē, projektā ir paredzēti 4 semināri Daugavpils un Zarasu bibliotēku darbiniekiem.
Visās projekta aktivitātēs piedalīsies abu pārrobežu reģionu bērni un bibliotekāri, kas veicinās starpkultūru saziņu un pārrobežu sadarbību.
Projektā paredzēts uzlabot Daugavpils un Zarasu bibliotēku materiālo bāzi: iegādāties datorus, foto un video tehniku, e-grāmatas un to lasīšanas ierīces; izveidot grāmatu kopu (mākslas, modes, dizaina u.c. albumus), kas būs brīvi pieejami ne tikai projektā iesaistītajām personām, bet arī visiem bibliotēku apmeklētājiem.
Projektu finansiāli atbalstīja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013. gadam 4.projektu konkursa ietvaros. Projekta kopējais budžets 132 752,51 EUR, Latgales Centrālās bibliotēkas budžets 54 755,67 EUR. Projektu līdzfinansē Daugavpils pilsētas dome.
    
Papildus informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2007.–2013. gadam www.latlit.eu

      

 

Informāciju sagatavoja:
Dzidra Stupāne

LCB vadītājas vietniece, projekta koordinatore
tālr.65476341, 26325472
e-pasts: stupane@lcb.lv