⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Uzsākts darbs pie jaunā krājuma "Dzejas dienas 2022" veidošanas

Uzsākts darbs pie jaunā krājuma "Dzejas dienas 2022" veidošanas
02.05.2022

Līdz šīs gada 22. jūnijam Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada dzejnieki aicināti piedalīties jaunā krājuma "Dzejas dienas 2022" tapšanā.

Ik gadu septembrī, svinot Raiņa dzimšanas dienu, tiek izdots jaunais Dzejas krājums "Dzejas dienas". Šogad krājums tiks izdots 32. reizi. Iespēja publicēt savu oriģināldzeju gan latviešu, gan citās valodās tiek dota autoriem, kas dzīvo Daugavpilī un Augšdaugavas novadā. Dzeju, ne vairāk kā desmit tekstus, kuri agrāk nav publicēti, ir jāsūta uz Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes e-pasta adresi: vita.vilevko@daugavpils.lv. Iesūtīšanas termiņš: 2022. gada 22. jūnijs.

Iesūtāmās informācijas noformēšana

  • E-pasta nosaukums: Krājumam „Dzejas dienas 2022”;
  • Iesūtāmā faila formāts: Microsoft Word;
  • Faila nosaukumā norādiet autora vārdu un uzvārdu (piemēram: Janis_Liepins);
  • Visus iesūtāmos darbus apvienojiet vienā failā;
  • Failā sniedziet informāciju arī par autoru: Vārds, uzvārds, nodarbošanās un kontaktinformācija.

Krājumam iesūtīto darbu atlasi veiks redkolēģija. Nepieciešamības gadījumā redkolēģijai ir tiesības rediģēt iesūtītos tekstus, labojumus saskaņojot ar autoru.

Papildus informācija:
Vita Viļevko
Daugavpils pilsētas pašvaldības
Kultūras pārvalde
20613225