⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Taps multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jauna versija

Taps multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jauna versija
10.06.2020

Sekmējot zīmīgas Latgales kultūras mantojuma daļas saglabāšanu digitālajā vidē, Latgales Centrālajā bibliotēkā tiks pārstrādāts un papildināts multimediāls tīmekļa resurss par Latgales Dziesmu svētku tradīciju. Resursa “Dziesmotā Latgale” jaunās versijas izstrādi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, a/s "Latvijas valsts meži" un Latgales reģiona attīstības aģentūra.

Dziesmu svētku tradīcijas kopēji šogad atskatās uz 80. gadadienu, kopš 1940. gada 16. jūnijā Daugavpilī izskanēja pirmie Latgales Dziesmu svētki. Tiem bija lemts kļūt par pirmās Latvijas brīvvalsts pēdējiem lielajiem dziedāšanas svētkiem. Latgales Dziesmu svētku tradīcija tika atjaunota 1990. gadā, kad Daugavpils Stropu estrādi atkal pieskandināja lielā svētku kopkora tūkstošbalsīgais dziedājums. Pēc tam svētki notika arī 2005., 2010. un 2015. gadā, apliecinot tradīcijas pārmantojamību un aktualitāti 21. gadsimtā.

Lai nodrošinātu sistematizētas informācijas pieejamību par šo Latgales kultūras dzīvē būtisko fenomenu, 2010. gadā Latgales Centrālā bibliotēka izveidoja elektronisku multimediju resursu “Dziesmotā Latgale”, apkopojot un sakārtojot apjomīgu informāciju par četriem Latgales Dziesmu svētkiem Daugavpilī (1940–2010). Šobrīd tas ir vienīgais zināmais elektroniskais resurss, kur ikvienam interesentam ir brīvi pieejamas visaptverošas ziņas par Latgales Dziesmu svētku norisi, repertuāru, dalībniekiem, diriģentiem, komponistiem, koriem. Resursa apmeklētāji var iepazīties ar notīm, dalībnieku atmiņām, pētīt vēsturiskus fotoattēlus un citu audiovizuālo informāciju.

2020. gada Latgales kultūras programmas projektu konkursā bibliotēka guva atbalstu jaunas resursa versijas izstrādei. Projekta gaitā tiks aktualizēts resursa dizains un izveidota jauna satura vadības sistēma, kas dos iespēju regulāri papildināt resursu ar jaunāko informāciju, pievienot jaunas sadaļas par notikušajiem Dziesmu svētkiem un nodrošināt efektīvu resursa pārvaldību.

Sekmīga projekta īstenošana veicinās zīmīgas Latgales kultūras mantojuma daļas saglabāšanu digitālajā vidē, papildinās Latgales kultūras mantojumam veltīto elektronisko resursu krājumu un popularizēs kordziedāšanas tradīciju.

Projekts “Multimediju resursa “Dziesmotā Latgale” jaunas versijas izveide” tiks īstenots 2020. gadā. Resursa jaunā versija tiks prezentēta gada nogalē.

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
vadītājas vietniece
Anna Pakere
654 76341
e-pasts: anna.pakere@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv