⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Starptautiskais literāri muzikālais noslēguma pasākums „Lasīšana-IT-Jaunrade“ Daugavpilī

Starptautiskais literāri muzikālais noslēguma  pasākums „Lasīšana-IT-Jaunrade“ Daugavpilī
23.10.2013

29.oktobrī plkst.13.00 Daugavpilī Latviešu kultūras centrā notiks starptautiskā projekta „Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm „Lasīšana-IT-Radīšana” noslēguma pasākums „Lasīšana-IT-Jaunrade”.

Projekta galvenais mērķis bija popularizēt tradicionālās kultūras vērtības un lasīšanu, kā vienu no pamatprincipiem, lai attīstītu aktīvu un ilgtspējīgu sabiedrību, integrētu jaunas informācijas tehnoloģijas un mākslas formas bibliotēku darbā un attīstītu pārrobežu sadarbību starp bērniem un bibliotēkām.

Projekts „Lasīšana-IT-Radīšana” Daugavpilī guvis plašu rezonansi un atpazīstamību, jau 18 mēnešus Latgales Centrālā bibliotēka kopā ar Zarasu bibliotēku organizē abu valstu bērniem un jauniešiem dažādas aktivitātes. Lasītveicināšanas akcijā „Lasīt ir forši” tika iesaistīti 10 Daugavpils skolu skolēni. Notika divas starptautiskās radošās nometnes Daugavpilī un Zarasos, kurās piedalījās abu pilsētu bērni un jaunieši. Jaunieši apguva foto un video pamatus, iepazina kaimiņvalsts bibliotēkas, sadraudzējās, iemācījās dzīvot un strādāt daudzveidīgajā grāmatu pasaulē, izgāja radošo attīstības ceļu no grāmatas varoņa līdz tēla iedzīvināšanai uz teātra skatuves. Projekta ietvaros iegādātie 10 planšetdatori un 271 elektroniskās grāmatas deva iespēju Daugavpils bērniem un jauniešiem bibliotēkās organizēt interesantas bibliotekārās stundas. Savukārt, lasītveicināšanas programmā „Skaistā vasara bibliotēkā” vairāk nekā 400 bērni un jaunieši lietderīgi pavadīja savu brīvo laiku bibliotēkās, iepazīstot grāmatu pasauli, darbojoties radošajās darbnīcās un skatoties jaukas videofilmas. Bērnu bibliotēkas apmeklētājiem tika sagādāts patīkams pārsteigums, jo viņi saņēma jaunāko spēļu konsoli Xbox, kur ir pieejamas gan attīstošās, gan arī izklaidējošās spēles.

Daugavpils un Zarasu bibliotekāri jaunas zināšanas apguva četros mācību semināros, kas notika abās valstīs, iepazinās ar modernajām bibliotēkām Rīgā un Viļnā, jaunām informācijas tehnoloģijām un jaunākajām tendencēm bērnu lasītveicināšanas jomā.

Noslēgumā pasākumā akcents tiks likts uz projekta „Lasīšana-IT-Radīšana” radošo nometņu darba rezultātu apkopojumu. Tiks nosaukti un apbalvoti virtuālās bērnu fotogrāfiju galerijas laureāti. Projekta dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Lietuvas dzejniekiem Ludviku Jakimavičiumi un Benediktu Januševičiumi un Latvijas dzejniekiem Lindu Kilevicu un Ruslanu Sokolovu. Skanēs dzeja un mūzika. Pasākumu kuplinās mūziķes Lienes Candy koncerts.

Projekta „Lasīšana-IT-Radīšana” noslēguma pasākums ir daļa no projekta„Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi – Daugavpils)”, ko finansē ERAF Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2007-2013) ietvaros. Projektu līdzfinansē Daugavpils dome.

LCB vadītājas vietniece,
projekta koordinatore
Dz.Stupāne
Tālr.65476341
e-pasts: dzidra.stupane@lcb.lv