⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Starptautiskā dzimtās valodas diena

Starptautiskā dzimtās valodas diena
15.02.2023

Starptautiskā dzimtās valodas diena tiek svinēta visā pasaulē katru gadu 21. februārī kopš 1999. gada, kad UNESCO izveidoja valodas piemiņas dienu.Tās izveidošanas mērķis ir veicināt izpratni par pasaules valodu un kultūru daudzveidību, aizsargāt un attīstīt valodu dažādību pasaulē.

Dzimtā valoda ir būtiska mūsu nemateriālā mantojuma daļa un svarīgs katra cilvēka kultūras identitātes komponents. Tā saglabā un iedzīvina unikālo, savdabīgo, kas piemīt katrai tautai un kopienai. Dzimtā valoda ir katra cilvēka un ikvienas kultūras pamats.

Lai īpaši godātu latviešu valodu februārī Latgales Centrālā bibliotēkā (Rīgas iela 22a, tālr. 654 26422) notiek tematisks pasākums jauniesiem (8. – 12. klašu skolēniem) “Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes”/J. Alunāns/, kas ir veltīts dižo valodnieku K. Mīlenbaha un J. Endzelīna jubilejas gadadienai.

LCB filiālēs februārī notiek izglītojošie pasākumi dažādām mērķgrupām, kas veltīti Starptautiskās dzimtās valodas dienai:

 • visu mēnesi Bērnu bibliotēka “Zīlīte” (Mihoelsa iela 58, tālr. 654 21750) aicina pirmsskolas un sākumskolas bērnus uz bibliotekāro stundu “Tinu, satinu, sapinu valodiņu lielā kamolā”.
  Savukārt, 18. februārī plkst. 11.00 bibliotekāri aicina ģimenes ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem uz literāri tematisku pasākumu “Skani, mana valodiņa!”.
   
 • no 14. līdz 24. februārim Jaunbūves bibliotēka (18. Novembra iela 161, tālr. 654 38173) piedāvā 7. – 9.klašu skolēniem bibliotekāro stundu “Par valodu saucam mūsu domu un jūtu zīmju visumu” .
   
 • Piekrastes bibliotēka (Aveņu iela 40, tālr. 654 30311) 18. februārī plkst. 10.00 aicina ģimenes uz tematisku pasākumu “Valodu varavīksne”.
   
 • Ceriņu bibliotēkā (Lauska iela 16, tālr. 654 30660) no 14. līdz 28. februārim notiekizglītojošs pasākums“Teic, teici valodiņa Ko upīte burbulēja…”/Lat.t.dz./, uz kuru tiek aicināti sākumskolas vecuma bērni.
   
 • Gaismas bibliotēkā (Gaismas iela 9, tālr. 654 55648) 24. februārī plkst. 10.30 notiks pasākums pirmsskolniekiem “Mana valoda – mans lielākais dārgumiņš”.
   
 • visu mēnesi Pārdaugavas bibliotēka (Komunālā ielā 2 tālr. 654 23339) aicina pamatskolas vecuma bērnus uz bibliotekāro stundu “Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu.” /Jānis Peters/

Starptautiskās dzimtās valodas dienas ietvaros aicinām interesentus iesaistīties bibliotēkas pasākumu norisēs!

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas
sabiedrisko attiecību nodaļa
654 76345
www.lcb.lv
www.facebook.com