⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Seminārs Daugavpils un Zarasu bibliotekāriem

Seminārs Daugavpils un Zarasu bibliotekāriem
29.08.2012

 

Lai popularizētu lasīšanu bērnu un jauniešu vidū, integrētu inovatīvas jaunās tehnoloģijas publisko bibliotēku darbā un nodrošināt lasītveicinošu vidi Daugavpils un Zarasu bibliotēkās, Latgales Centrālā bibliotēka organizē mācību semināru Daugavpils un Zarasu bibliotēku darbiniekiem „Elektronisko servisu attīstība Latvijas bibliotēkās: tagadne un nākotne”, kas notiks 30.08.-31.08.2012 Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22a,Daugavpilī.

Publiskās bibliotēkas visā pasaulē strauji attīstās, ievieš jaunas informācijas tehnoloģijas, paaugstina savu profesionālo kapacitāti. Lai veiksmīgāk organizētu Daugavpils un Zarasu bibliotēku darbu un attīstītu profesionālo bibliotēku pārrobežu sadarbību, 60 semināra dalībnieki no Daugavpils un Zarasiem divas dienas strādās, lai apgūtu virkni jaunu profesionālo prasmju un iemaņu, veidotu savstarpējus kontaktus un dalītos pieredzē.

Pirmajā semināra dienā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš savā priekšlasījumā iepazīstinās ar bibliotēku lomu mūsdienu informācijas sabiedrībā, bibliotēku pakalpojumiem digitālā vidē un rosinās visus klātesošos uz jaunu, atraktīvu ideju ģenerēšanu un prezentēšanu. Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas”projektu vadītājs Aldis Liepa iepazīstinās semināra dalībniekus ar VA „Kultūras informācijas sistēmas” realizētajiem projektiem un to ietekmi uz sabiedrību, kā arī stāstīs par Latvijas Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas tagadni un nākotni un to,  kā tiek plānota publisko bibliotēku attīstība Latvijā.

Otrajā semināra dienā ir paredzētas izbraukuma sesijas uz Latvijas modernajām bibliotēkām Preiļos un Līvānos, kur bibliotekāri varēs iepazīties ar to jaunajām, renovētajām telpām, inovatīvu pakalpojumu piedāvājumu, krājumu un informācijas resursu stratēģiju, informācijas, komunikācijas tehnoloģiju attīstību, kā arī apgūt bērnu lasītveicināšanas pasākumu organizēšanas pieredzi izmantojot lelles, iepazīties ar kolēģu darba metodēm un diskutēt, lai iegūtās zināšanas pēc tam varētu izmantot arī savā ikdienas darbā.

Seminārā notiks praktiskās nodarbības un diskusijas, kas dos iespēju divu valstu bibliotekāriem uzlabot profesionālās kompetences, veicinās radošuma un inovatīvu risinājumu attīstības metožu un paņēmienu pielietošanu bērnu un jauniešu bibliotekārajā apkalpošanā un veicinās attīstošu sadarbību turpmākai projekta realizācijai.

Seminārs ir daļa no projekta  “Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunajām informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi-Daugavpils)“,  ko finansē ERAF Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2007-2013) ietvaros.

Semināra programma

Sagatavoja:
Dzidra Stupāne
LCB vadītājas vietniece, projekta koordinatore
tālr.65476341
stupane@lcb.lv