⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Seminārs Daugavpils un Zarasu bibliotekāriem

28.05.2013

 

30.05.-31.05.2013 Daugavpilī Latgales Centrālajā bibliotēkā notiks starptautisks seminārs bibliotekāriem „Bērnu lasīšanas īpatnības un tendences Latvijā”. Seminārs ir daļa no projekta „Lasīšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģijām un kreatīvām aktivitātēm (Zarasi – Daugavpils)”, ko finansē ERAF Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 gadam ietvaros. Seminārā piedalīsies 40 Daugavpils publisko bibliotēku un 20 Zarasu bibliotēku darbinieki.

     Pirmajā semināra darba dienā dalībnieki iepazīsies ar lasīšanas veicināšanas stratēģijām Latvijā un tās veiksmes stāstiem, lasīšanas veicināšanas programmu Bērnu žūrija, apgūs lasītprasmes veicināšanas programmas, praktiski nostiprinās interaktīvas pieejas diskusiju veicināšanai par lasīto. Semināra dalībnieki iepazīsies ar pieredzi, kā veicināt sadarbību: ģimene- bibliotēka- skola- sabiedrība, mācīsies, kā jāapkalpo zēni- bibliotēkas lasītāji, kā arī smelsies jaunas idejas lasīšanas veicināšanai bērnu auditorijā.

    Priekšlasījumus šajā dienā sniegs Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centra vadītāja Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Silvija Tretjakova un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Ilze Čilipāne.

Jauniegūtās zināšanas tiks nostiprinātas praktiskajās nodarbībās un diskusijās, bet semināra dalībniekiem no Lietuvas būs iespēja apmeklēt Latgales Centrālās bibliotēkas filiāli Bērnu bibliotēku „Zīlīte” un iepazīties ar tās darbu.

     Otrajā semināra dienā tiek plānota izbraukuma sesija uz Salaspils novada un Rīgas Centrālo bibliotēku. Šis pieredzes apmaiņas brauciens abu valstu bibliotekāriem dos iespēju iepazīties ar renovēto un paplašināto bibliotēku jaunajām telpām un inovatīvām informācijas pakalpojumu attīstības tendencēm darbā ar bērniem un jauniešiem. Būs iespēja apskatīt jaunas un modernas bibliotēkas, iepazīties ar netradicionālām bibliotekārā darba metodēm Bērnu literatūras nodaļās, diskutēt ar pieredzējušiem bibliotēku darbiniekiem un smelties jaunas idejas.

     Rīgas Centrālajā bibliotēkā būs interesanti apskatīt jauno Mākslas un mūzikas nodaļu, novadpētniecības materiālu kolekcijas. Kolēģi dalīsies pieredzē par bibliotēkas veidotajām datubāzēm un jauno bibliotēkas pakalpojumu „Pirmā pastaiga pa Vecrīgu” .

     Divu dienu mācību seminārs noritēs ļoti sabalansēti un spraigi, jo sniegs gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, kas bibliotekāriem noderēs turpmākajā darbā, attīstot un pilnveidojot darba metodes ar bērniem un jauniešiem.

Semināra programma

LCB vadītājas vietniece,
projekta koordinatore
Dz.Stupāne
Tālr.65476341
e-pasts: stupane@lcb.lv