⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Rakstnieka Jurija Lavriņenko radošā pēcpusdiena Latgales Centrālā bibliotēkā

Rakstnieka Jurija Lavriņenko radošā pēcpusdiena Latgales Centrālā bibliotēkā
14.10.2014

2014. gada 18. oktobrī plkst. 15.00 Latgales Centrālā bibliotēka aicina uz tikšanos ar autoru Juriju Lavriņenko „Ļaujiet stādīties priekšā”. Pasākums notiks bibliotēkas Periodikas lasītavā.

Tikšanās ar autoru Juriju Lavriņenko ieskandinās jau par tradīciju kļuvušā cikla „Literārā sestdiena” jauno sezonu. Literārais cikls tiek rīkots jau trešo gadu sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju „Latgales novadpētnieki”.

Prozaiķis un dzejnieks Jurijs Lavriņenko ir dzimis 1947. gadā, Latvijā dzīvo kopš 1953. gada. Viņš ir četru stāstu krājumu autors. Ieguvis inženiera izglītību Rīgas politehniskajā institūtā (Rīgas Tehniskajā universitātē). Vēlāk strādājis dažādos pilsētas uzņēmumos, tai skaitā par korespondentu vietējās avīzēs.

Savā daiļradē autors risina jautājumu par cilvēka esības nozīmi – skata dzīvi kā sevis un pasaules izzināšanas ceļojumu, kura laikā mēs pakāpeniski pārejam no virspusējas dzīves uztveres uz tās padziļinātu izpratni. Autors vērš lasītāju uzmanību uz to, kā pēkšņi dramatiski notikumi un atrašanās sarežģītas izvēles priekšā izgaismo cilvēka raksturu.

Interesenti būs mīļi gaidīti Latgales Centrālajā bibliotēkā.

Informāciju sagatavoja:
LCB galvenā bibliotekāre
Inga Gedžūne
tālr.: 65476344
e-pasts: inga.gedzune@lcb.lv