⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Profesionālās pilnveides mācību seminārs bibliotekāriem

Profesionālās pilnveides mācību seminārs bibliotekāriem
14.05.2018

31. maijā plkst. 9.30 Latgales Centrālās bibliotēkas nozaru literatūras sektorā (2. stāvā) notiks profesionālās pilnveides mācību seminārs “Inovatīvo prasmju ABC Latgales novada bibliotekāriem”. Tā mērķis ir paplašināt bibliotekāru zināšanas un prasmes saturīgu lasītveicināšanas aktivitāšu nodrošināšanā, tematisku pasākumu organizēšanā un popularizēšanā, sabiedrībai saistošu bibliotēkas pakalpojumu piedāvāšanā un mūsdienīgas komunikācijas veidošanā ar bibliotēkas lietotājiem.

Mācību semināra teorētiskās un praktiskās nodarbības vadīs speciālisti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Bibliotēku attīstības centra speciāliste Kristīne Deksne sniegs saturīgu informāciju par bibliotēku lomu un iesaisti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, uzsverot indivīdu, iestāžu un organizāciju līdzdalību ilgtspējīgas vides un sabiedrības veidošanā. Informācijas pakalpojumu un starpbibliotēku abonementa nodaļas vadītāja Ginta Zalcmane dalīsies pieredzē mūsdienīgu bibliotēkas pakalpojumu un aktivitāšu rīkošanā dažādām lasītāju auditorijām. Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Aiga Grēniņa sniegs padomus lasītveicinošu pasākumu īstenošanā, spēļu elementu izmantošanā bērnu lasīšanas motivācijas sekmēšanai, kā arī sniegs ieskatu aktuālākajās medijpratības tendencēs. Sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts sniegs informāciju par pārdomātas, stratēģiskas komunikācijas un pakalpojumu popularizēšanas īstenošanas iespējām bibliotēkā.

Mācību seminārā aicināti piedalīties Latgales novada bibliotekāri no pašvaldību publiskajām bibliotēkām un izglītības iestāžu bibliotēkām, kā arī no novada specializētajām bibliotēkām, kas apkalpo dažādas kultūras biedrības, aprūpes centrus un citas organizācijas. Interesentus lūdzam pieteikties līdz š.g. 29. maijam pa e-pastu inese.vaivare@lcb.lv vai pa tālruni 654 26422.

Pasākuma publicitātes vajadzībām tā laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
LCB Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja,
projekta vadītāja
Inese Vaivare
654 26422
inese.vaivare@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv