⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Pjotra Lavrenova romantiskais reālisms Latgales Centrālajā bibliotēkā

Pjotra Lavrenova romantiskais reālisms Latgales Centrālajā bibliotēkā
27.02.2018

6. martā plkst. 16.00 Latgales Centrālās bibliotēkas periodikas sektorā tiks atklāta Latgales brīvo mākslinieku asociācijas biedra Pjotra Lavrenova personālizstāde “Romantiskais reālisms klusās dabas un ainavu darbos”. Ekspozīciju veido darbi guaša glezniecības tehnikā.

Pjotrs Lavrenovs ir dzimis 1949. gadā Daugavpilī. Tēvs bija no Latgales vecticībniekiem, kuri jau vairāk nekā 300 gadus dzīvo Maļinovas pagasta Rubenišķu ciemā. Mātes senči bijuši no Pleskavas tirgoņiem un emigrējuši uz Latgali pēc 1917. gada notikumiem Krievijā.

Zīmēt Pjotrs Lavrenovs sāka vēl pirmsskolas vecumā.  Viņa pirmais pedagogs bija Jevgeņijs Fjodorovs – tradicionālā krievu reālisma piekritējs. Skolas gados Pjotrs apmeklēja mākslas pulciņus un studijas, kur viņa dotības attīstīja izcili pedagogi, akcentējot nepieciešamību apgūt akadēmisko gleznošanas stilu un iemācīties precīzi zīmēt ar zīmuli. Bērnībā un jaunībā gleznošanas gaitas Pjotrs Lavrenovs uzsāka ar eļļas un akvareļa krāsām. Pirms gadiem četrdesmit pievērsās guaša krāsām, jo pēc autora domām tieši tās ļauj radīt īpaši daudzslāņainus un dinamiskus krāsu klājumus un kompozīcijas.

Pjotrs Lavrenovs sapņoja iegūt augstāko profesionālo izglītību mākslā, tomēr izvēlējās pragmatisma ceļu un absolvēja Rīgas Politehnisko institūtu. Strādāja par inženieri rūpnīcā “Elektrostrojinstrument”, bet no darba brīvajā laikā allaž turpināja gleznot. Arī pašlaik glezno teju ik dienu, pamatā ainavas un klusās dabas romantiskā reālisma stilā. Darbi top gan gleznojot no fotogrāfijām, gan pēc atmiņas. Daudzi Pjotra gleznotie darbi nonāk draugu un paziņu privātkolekcijās ne vien Latvijā, bet arī aiz valsts robežām.

Savu tehnisko meistarību Pjotrs Lavrenovs turpina spodrināt, kopējot slavenus vecmeistarus – Polenovu, Rērihu, Purvīti u.c. Reizēm izvēlas atdarināt atsevišķu sižetu vai kompozīcijas motīvu un attīstīt to citādi. Pjotrs uzskata, ka kopēšana ir laba prakse un pat nepieciešama izglītība tiem māksliniekiem, kuri visu apgūst pašmācības ceļā.

Pjotra Lavrenova izstāde “Romantiskais reālisms klusās dabas un ainavu darbos” skatāma LCB periodikas sektorā no 1. līdz 31. martam.

Informāciju sagatavoja:
LCB Lasītāju apkalpošanas nodaļas
periodikas sektora vadītāja
Jeļena Jevsejeva
Tālr.: 54376344
e-pasts: jelena.jevsejeva@lcb.lv