⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Pilsētas bibliotēkās aizvadīta E-prasmju nedēļa

Pilsētas bibliotēkās aizvadīta E-prasmju nedēļa
15.03.2016

No 2016. gada 7. līdz 12. martam Daugavpils pilsētas bibliotēkās aizritēja E-prasmju nedēļa. Šī Eiropas mēroga sabiedrības informēšanas kampaņa, kas informē par e‑prasmju lomu mācībās, darbā un ikdienas dzīvē, e-prasmju apguves iespējām, e‑pakalpojumiem un citām e-vidē pieejamajām iespējām, Latvijā tika atzīmēta jau septīto reizi.

Latgales Centrālajā bibliotēkā (LCB) un filiālēs rīkotos pasākumus kopumā apmeklēja 180 dalībnieki. Lielu interesi piesaistīja tematisks pasākums “Fotogrāfija digitālajā laikmetā”, kura laikā fotogrāfs Agris Gruntmanis dalījās sava amata noslēpumos ar pamatskolas skolēniem, stāstot par fotografēšanas pamatprincipiem un demonstrējot digitālo fotogrāfiju apstrādes programmu piedāvātās iespējas.

Papildus šim pasākumam Ceriņu bibliotēkā norisinājās E-prasmju viktorīna bērnu nodaļas lietotājiem, kuras laikā dalībnieki varēja tiešsaistē pārbaudīt savas zināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos. Pasākuma gaitā dalībnieki guva vērtīgu informāciju par e-prasmju nozīmi mūsdienu dzīvē, kā arī dalījās pieredzē par to, kā paši izmanto datoru, internetu un tehnoloģijas mājās un skolā.

Piekrastes bibliotēkā pamatskolas skolēniem tika rīkota informācijas stunda par drošību e‑vidē. Skolēniem tika stāstīts par e-vides nozīmi 21. gadsimtā un tās iespējām jauno zināšanu apguvē, īpaši uzsverot bibliotēkā pieejamos informācijas tehnoloģiju resursus un to drošu izmantošanu.

Vidusskolēniem Pārdaugavas bibliotēkā tika rīkots tematisks pasākums “Digitālās prasmes un rīki izglītībai”. Pasākuma laikā jaunieši tika iepazīstināti ar prezentāciju veidošanas iespējām vietnēs prezi.com un emaze.com, dažādiem google rīkiem, kā arī mācību e-resursiem vietnēs www.uzdevumi.lv un www.macibuvideo.lv. Lielākais akcents tika likts uz elektroniskās datubāzes www.letonika.lv piedāvātajām iespējām un bibliotēkas e-katalogu, aicinot veikt dažādus praktiskus uzdevumus informācijas meklēšanā.

Senioriem Piekrastes bibliotēkā tika organizēta praktiska nodarbība “Digitālās prasmes e‑pakalpojumiem” ar mērķi iepazīstināt vecāka gadagājuma lietotājus ar bibliotēkā pieejamo e-iespēju klāstu. Klātesošie iepazinās ar LCB e-kopkatalogu un mācījās to izmantot grāmatu meklēšanai un rezerēšanai. Seniori tika informēti arī par bibliotēkā pieejamajām datubāzēm un vienotā valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portāla www.latvija.lv iespējām.

Papildus augšminētajiem pasākumiem visu nedēļu LCB lasītavā visiem interesentiem tika translētas galvaspilsētā rīkoto E‑prasmju nedēļas centrālo pasākumu tiešraides. Raidījumi, lekcijas un semināri sniedza priekšstatu par uzņēmējiem, pašvaldībām un citiem interesentiem saistošiem jautājumiem – datu mākoņošanu, digitālajām prasmēm tirgus iekarošanai, elektroniskā tirgus iespējām mazajiem uzņēmumiem utt.

Atskats uz E-prasmju nedēļu pilsētas bibliotēkās pasākumu galerijā.


Informāciju sagatavoja:
LCB galvenā bibliotekāre
Inga Gedžūne
Tālr.: 65476345
e-pasts: inga.gedzune@lcb.lv