⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Pie Daugavpils lasītājiem dodas jaunākās latviešu oriģinālliteratūras grāmatu kolekcija

25.09.2013

Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacionālā bibliotēka izstrādāja kultūras projektu „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”, kuru finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekta mērķis – sekmēt vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību publiskajās bibliotēkās, veicināt latviešu rakstnieku un lasītāju intelektuālo mijiedarbību. Latgales Centrālā bibliotēka (LCB) piedalījās projektu konkursā un saņēma atbalstu.

Projekta ietvaros ir saņemtas jaunākās latviešu oriģinālliteratūras grāmatas un notika lasītāju tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi. Ir izveidota rotējošā grāmatu kopa „Latviešu oriģinālliteratūra”, kura būs pieejama LCB un filiālēs pēc noteikta grafika. Lai popularizētu un informētu esošos un potenciālos lasītājus par vērtīgākajiem izdevumiem, kā arī literārajām norisēm Latvijā, grāmatu kopai ir pievienots informatīvs materiāls „Literārās balvas un prēmijas Latvijā un to laureāti 2011-2012”.

Cienījamie lasītāji un interesenti! Iepazīstieties ar grāmatu kolekciju e-katalogā www.lcb.lv

Informāciju sagatavoja:
LCB KAN vadītāja
Zenona Tihomirova
tālr.: 65476342
e-pasts: zenona.tihomirova@lcb.lv