⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Mazo lasītāju sveiciens Daugavpilij- 735 gadu jubilejā!

15.04.2010

17.aprīlī plkst.11:00 Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” notiks divu bērnu radošo konkursu noslēguma pasākums.

Abi konkursi, gan pašdarināto bērnu grāmatiņu konkurss „Maza cilvēka grāmatiņa- Es- savai Daugavpilij!”, gan jauno ilustratoru konkurss „Es dzīvoju Daugavpilī!” šogad tika veltīti pilsētas jubilejai. Mazie lasītāji sagatavoja un konkursam iesūtīja 105 pašdarinātās grāmatiņas, kuras ir veidotas dažādās tehnikās, ar lielu izdomu un oriģinalitāti. Tajās Daugavpils atspoguļota stāstos, dzejoļos, pasakās.

Ilustratoru konkursam tika iesūtīti 120 darbi, tajos bērni atspoguļo savas izjūtas par dzimto pilsētu Daugavpili, kura šovasar svin savu skaisto 735 gadu jubileju.
Konkursa darbus vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija radoši cilvēki: R.Sokolovs, I.Sokolova, A.Mekša, I.Vasiļjeva u.c.

Visi konkursu dalībnieki saņems piemiņas veltes, bet paši labākie tiks apbalvoti ar diplomiem un balvās saņems grāmatas. Pasākuma viesus sagaidīs un izklaidēs Bērnu bibliotēkas „Zīlīte” saimniece Zīlīte, notiks aizraujoši konkursi un priekšnesumi.

Visus bērnu veidotos konkursu darbus Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” būs iespēja apskatīt līdz pilsētas jubilejas svētkiem un ilgāk.

Informāciju sagatavoja:
LCB direktores vietn.
Dz.Stupāne
tālr. 65476341
e-pasts: dzidra.stupane@lcb.lv