⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Literatūras izstādes par ievērojamiem Daugavpils novadniekiem

05.01.2017

Latgales Centrālā bibliotēka (LCB) uzsāk informatīvu izstāžu ciklu “Novadnieki – mēneša jubilāri”. Sākot ar janvāri, katru mēnesi LCB lasītavā būs iespēja iepazīties ar ievērojamu daugavpiliešu biogrāfijām un viņu ieguldījumu pilsētas sabiedriskajā, zinātniskajā un kultūras dzīvē.

Janvārī apaļas jubilejas tiek svinētas ērģelniekam, Latgales katoļu ērģelnieku skolas vadītājam un garīgās mūzikas komponistam Mamertam Celminskim(1912-1993); rakstniekam, Daugavpils latgaliešu literatūras izdevniecības dibinātājam Vladislavam Locim (1912-1984) un Daugavpils pilsētas bibliotēkas direktoram laikposmā no 1937. līdz 1944. gada – Jānim Tālem (1902-1983). Plašāka informācija par jubilāriem ir pieejama Latgales Centrālas bibliotēkas datubāzē “Daugavpils novadnieki”.

Ceram, ka šīs izstādes rosinās vietējās vēstures entuziastus padziļināti pētīt Daugavpils kultūrvēsturisko mantojumu.

Informāciju sagatavoja:
LCB Informācijas un bibliogrāfijas sektora vadītāja
Ināra Bārtule
tālr. 65426422
e-pats: inara.bartule@lcb.lv