⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

Literāri muzikālā tikšanās Latgales Centrālajā bibliotēkā

Literāri muzikālā tikšanās Latgales Centrālajā bibliotēkā
19.04.2013

2013. gada 24. aprīlī plkst. 13.30 Latgales Centrālās bibliotēkas periodikas lasītavā notiks literāri muzikālā tikšanās “Vēsturi rakstām mēs paši… ar vārdiem un mūziku” ar laikraksta “Latgales Laiks” žurnālisti Egitu Terēzi Jonāni un mūziķi Lauru Bicāni.

Laura Bicāne ir talantīga mūziķe, kura sacer un izpilda dziesmas latviešu, latgaliešu, angļu, vācu un franču valodā. Laura Bicāne ir absolvējusi Špoģu vidusskolu un Špoģu mūzikas un mākslas skolas akordeona klasi, pašlaik studē Daugavpils Universitātē. Mūziķe L.Bicāne ir piedalījusies dažādos mūzikas pasākumos un konkursos ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā un Francijā.

Egita Terēze Jonāne žurnālistikā darbojas jau ilgus gadus, bet „Tikšanās uz siržu laipas. Trīspuksti” ir pirmā autores grāmata, kur publicēti vairāku gadu garumā tapušie dzejoļi. E.T.Jonāne raksta trīsrindēs jeb haiku dzejas formā, tomēr pati autore savus darbus sauc par trīspukstiem.

Interesenti, dzejas un mūzikas cienītāji būs laipni gaidīti pasākumā, kur trīspuksti skanēs arī liriskās melodijās! Būsiet laipni gaidīti!

Informāciju sagatavoja:
LCB Periodikas lasītavas vadītāja
Skaidrīte Daukšte
tālr.: 65476345
e-pasts: skaidrite.daukste@lcb.lv