⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

LCB tikšanās ar rakstnieci Anitu Liepu

03.11.2010

2010.gada 9.novembrī plkst.17.30 Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā notiks tikšanās ar rakstnieci Anitu Liepu un viņas jaunā romāna „Pa gājputnu ceļu” prezentācija. Interesentiem būs iespēja iepazīties ar rakstnieces plašo darbu klāstu, šī būs jau 18 grāmata, kas nonāk pie lasītājiem. Rakstnieces radošā darba pūrā ir gan dokumentāli gan atmiņu romāni, stāsti, humoreskas un lugas.
Pēc rakstnieces teiktā, tā ir pirmā grāmata, ko viņai pēdējo divu gadu laikā nācās trīsreiz pārstrādāt. Tas ir stāsts par apdāvinātu cilvēku, kas paša vainas dēļ uz vairākiem gadiem kļūst par „lieko”, jo pārceļoties no pilsētas uz laukiem nespēj adaptēties šajā vidē.

Pretrunas, pārdomas par dzīvi, mīlestība un naids, rakstnieces bagātā un tēlainā valoda ļauj šo darbu izlasīt vienā elpas vilcienā.
Romānā attēlotais ir stāsts par kādu Sēlijas nostūri, kaut gan romānā attēlotais ir ļoti aktuāls šī brīža Latvijas dzīves realitātei – līdzīgu stāstu varoņus mēs katrs varam sastapt arī tepat sev līdzās, visapkārt…

Interesentiem, kuri iegādāsies A.Liepas jauno romānu „Pa gājputnu ceļu” papildus tiks dāvināta grāmata „Kumeļa gadi”.

Aicinām visus rakstnieces darbu cienītājus un interesentus uz tikšanos!

Informāciju sagatavoja:
LCB vadītājas vietniece
Dz.Stupāne
Tālr. 65476341,
e-pasts: dzidra.stupane@lcb.lv