⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

LCB piedalās Latvijas Bibliotekāru biedrības 17. konferencē

LCB piedalās Latvijas Bibliotekāru biedrības 17. konferencē
15.10.2015

Latgales Centrālās bibliotēkas pārstāvji piedalījās Latvijas bibliotekāru biedrības (LBB) 17. konferencē „Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas”, kas notika 13. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferenču centrā.

Konference sākās ar „Ideju tirgu”, kur piedāvājām LCB veiksmīgākās izstrādnes – Ziemassvētku akciju „Adventes lasījumi”, novadpētnieciska rakstura aktivitātes un it sevišķi 2015. gadā iznākušo dzejas krājumu „Daugavpils dzejā”, lasītveicināšanas akciju „Skaistā vasara bibliotēkā”, kas jau vairākus gadus tiek īstenota visās LCB filiālēs, ideju par jauno lasītāju klubiņu „Brīvdienas bez garlaicības” Bērnu bibliotēkā „Zīlīte” u.c. Ideju tirgū iepazinām arī citu bibliotēku veiksmes stāstus un guvām vērtīgas ierosmes turpmākam darbam.

Atklājot konferenci, LBB priekšsēdētaja Kristīne Pabērza savā uzrunā apcerēja pārmaiņu dinamiku Latvijas bibliotēkās. Sekoja lekcija par adaptāciju pārmaiņām un attīstību, ko piedāvāja DNB bankas personāla konsultante Zanda Stūra. Konference turpinājās ar priekšlasījumiem un diskusijām par aktuāliem bibliotēku darbības jautājumiem, kas ļāva gūt daudz vērtīgu atziņu un ideju.

Informāciju sagatavoja:
LCB galvenā bibliotekāre
Inga Gedžūne
Tālr.: 65476345
e-pasts: inga.gedzune@lcb.lv