⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

LCB krājumā jauna, vērtīga oriģinālliteratūra

21.10.2015

Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) izstrādātajam projektam „Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās” un Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālam atbalstam, Latgales Centrālā bibliotēka saņēmusi jaunu grāmatu kolekciju – 34 saturiski vērtīgas latviešu oriģinālliteratūras grāmatas.

Projekta mērķis ir sekmēt latviešu oriģinālliteratūras pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, kā arī veicināt Latvijas kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību. Saņemtā kolekcija ir nozīmīgs ieguldījums bibliotēku krājumu papildināšanā ar aktuāliem un mūsdienās nozīmīgiem izdevumiem. Zemāk īss ieskats tās saturā.

Kolekcijā ir akadēmiski izdevumi: R. B. Blaufūssa latviešu tautas vēstures apcerējums “Vidzemes stāsti” un G. F. Stendera grāmata “Latviešu gramatika”. Tās uzrunās ne tikai akadēmisko publiku, bet arī plašāku lasītāju loku un pārliecinās, ka arī mūsdienās ir vērts atgriezties pie latviešu un baltvācu kultūras mantojuma. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijas novados apliecina pazīstamā pasaules apceļotāja un dēkaiņa Pasaules latviešu klaidoņu brālības kluba prezidenta Pētera Struberga grāmata “Jūrmalas sirds atmiņu lokos”, kas ir emocionāls bērnības atmiņu stāstījums par dzimto Jūrmalu, konkrētāk Majoriem un Dzintariem. Vēsturnieks, Naukšēnu bērnunama kādreizējais audzēknis Jānis Riekstiņš grāmatā “Latvijas bāreņi, kuri pazaudēja savu dzimteni” stāsta par ļaudīm, kuri Otrā pasaules kara laikā aprūpēja Latvijas bāreņus Vācijā. Latvijas dabas retumu pētnieka, publicista, sabiedriskā darbinieka, zinātnieka Gunta Eniņa grāmatā “Nezināmā Latvija” aprakstīti vairāk nekā 70 pārsteidzoši dabas veidojumi un objekti Latvijā. Kuldīgas novada kolekcionārs Atis Gunivaldis Bērtiņš savā kultūrvēsturiskajā darbā “Latviešu skaņuplašu vēsture” apkopojis skaņu ierakstu vēsturi un attīstību Latvijā gandrīz 100 gadu garumā. Tas ir stāsts par mūziku, pie kuras skaņām dzima Latvijas valsts, stāsts par dziesmām, kas palīdzēja saglabāt latvisko garu okupācijā un trimdā.

Lasītājiem būs pieejamas grāmatas par Latvijas māksliniekiem Sigismundu Vidbergu, Miervaldi Poli, Voldemāru Irbi, par interesanto personību latviešu literatūras vēsturē Garlību Merķeli, par rakstniekiem Gunāru Priedi, Imantu Ziedoni un viņu literāro darbību. Kolekcijā ir jau pazīstamu latviešu autoru Ineses Zanderes, Ingunas Baueres, Arnolda Auziņa, kā arī jaunās paaudzes rakstnieku Alda Bikša, Elīnas Bakules-Veiras, Katrīnas Ruzītes literārie darbi gan prozā, gan dzejā.

Bērnus iepriecinās sērijas “Mazā Mula pēta” izglītojošo, zinātkāri rosinošo uzdevumu grāmatas, kas modina interesi par mākslu.

Tā ir tikai daļa no saņemtajiem izdevumiem. Laipni aicinām iepazīties ar projektā iegūtajām grāmatām un izmantot tās kultūras mantojuma vērtību izzināšanā!

Kolekcijas grāmatas var aplūkot šeit!

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
LCB KAN vadītāja
Zenona Tihomirova
tālr.: 65476342
e-pasts: zenona.tihomirova@lcb.lv