⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

LCB filiāles Gaismas bibliotēkas pirmais darba gads

LCB filiāles Gaismas bibliotēkas pirmais darba gads
14.01.2013

Gadu mija ir laiks, kad ir iespēja pārskatīt un izvērtēt iepriekšējo gadu. Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Gaismas bibliotēkai 2012.gads ir īpašs, jo Gaismas bibliotēka tika atvērta 2011.gadа rudenī un kopš tā laika ir pagājis nedaudz vairāk par vienu gadu. 2012.gads ir kā pirmais nopietnais „atskaites punkts”, lai izvērtētu bibliotēkas darbu.
Bibliotēka tika atvērta ar mērķi, lai vienlīdzīgi nodrošinātu visus pilsētas iedzīvotājus ar publisko bibliotēku pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka bibliotēka ir vienīgā kultūras iestāde Ruģeļu mikrorajonā, kuras pakalpojumus: grāmatu izsniegšanu uz mājām, periodisko izdevumi lasīšanu, bezmaksas internetu, pasākumu apmeklēšanu, izstāžu aplūkošanu u.c., var izmantot gan pieaugušie, gan bērni.

Jāatzīmē arī tas, ka Gaismas bibliotēkai ir divi radoši “kaimiņi”, kas šajā laika periodā ir kļuvuši par aktīviem sadarbības partneriem: Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, vadītāja Elita Ševčenko un bērnu klubs „Ruģeļi”, vadītāja Žanna Savоstjanova.
Pirmajā darba gadā iepazīti mikrorajona iedzīvotāji, kuri dažādos veidos tika uzrunāti un aicināti uz bibliotēku.
2012. gadā tika organizēti 28 dažādi bibliotēku popularizējoši pasākumi – aktivitātes bibliotēkas lasītājiem, 90 literatūras izstādes un divas vietējo mākslinieku gleznu izstādes.
Izvērtējot paveikto, redzam, ka:
   • Gaismas bibliotēkā šobrīd ir 427 lasītāji (no tiem 188 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem).
Aizvadītajā gadā aktīvākie lasītāji pieaugušo grupā bija Lilija Rapčevska, Valdis Lignarskis, Valentīns Ruža. Čaklākie jaunie lasītāji aizvadītajā gadā bija Alekss Roščenko, Anastasija Lavrentjeva, Lilija Strinoviča u.c.
Pieaugušie iecienījuši grāmatas: Штурм Н. «Уж замуж невтерпеж»; Левитина Н. «Неумышленное ограбление»; Спаркс Н. «Выбор». Bērnu iemīļotākās grāmatas: «Азбука» / худож. Волков М.; «Про хорошо и плохо малышам»/худож Логванова Н.; Матюшкина К.  «Ага, Влипли! Влипсики и Древесный призрак ».
Izvērtējot 2012.gadu, mēs varam secināt, ka aizvadītais gads ir bijis notikumiem bagāts gads, kas deva iespēju bibliotēkas darbiniekiem piedāvāt dažādus informācijas pakalpojumus Ruģeļu mikrorajona iedzīvotājiem, iesaistīt viņus dažādās bibliotēkas aktivitātēs. Mēs esam pateicīgi mūsu sadarbības partneriem un lasītājiem par interesi, atsaucību, sadarbību un ceram, ka arī turpmāk realizēsim kopīgus pasākumus un aktivitātes.

Uzsākot 2013.gadu ceram, ka Gaismas bibliotēka mikrorajonā kļūs par mājīgu un iedzīvotāju iemīļotu kultūras iestādi, pieaugs mūsu klientu loks, un abpusējā komunikācijā centīsimies pilnveidot viņu ikdienas dzīves kvalitāti.

Informāciju sagatavoja :
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Gaismas bibliotēkas vadītāja Inta Jurkjāne
tel. 65455648
e-pasts: inta.jurkjane@lcb.lv