⚠️Ievērībai - atsevišķās portāla sadaļās turpinās darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai.

aizvērt

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas sadarbība ar Dienas aprūpes centru personām ar īpašām vajadzībām

LCB filiāles Ceriņu bibliotēkas sadarbība ar Dienas aprūpes centru personām ar īpašām vajadzībām
21.03.2014

Jau divus gadus LCB filiāle Ceriņu bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar Dienas aprūpes centru personām ar īpašām vajadzībām. Dienas aprūpes centra mērķis: nodrošināt cilvēkiem iespēju veidot un saglabāt kontaktus ar sabiedrību, veicināt šo personu fizisko un intelektuālo attīstību, zināšanu un iemaņu apguvi, kas nepieciešamas sekmīgai integrācijai sabiedrības dzīvē.

Pateicoties DACPGRT vadītājas Nonnas Jakubovskas un sociālās darbinieces Jeļenas Figurinas atbalstam, Ceriņu bibliotēkas darbinieki organizēja dažādus pasākumus centra apmeklētājiem: praktiskās literatūras apskatu „Grāmatas priekam un iedvesmai”, informatīvo stundu par e-resursiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Dažādi – vienādi”, vasarā tika organizēta ekskursija uz bibliotēku „Tā ir mana iespēju pasaule”.

2014. gada 20. martā LCB filiāle Ceriņu bibliotēka uzaicināja Dienas aprūpes centra klientus uz bibliotekāro stundu „Kas ir grāmata?”, kuru apmeklēja 15 jaunieši un centra darbinieki. Bibliotekārās stundas laikā dalībnieki iepazinās ar grāmatu vēsturi, uzzināja, kādas grāmatas bija agrāk, no kādiem materiāliem tās bija izgatavotas. Bibliotēkas apmeklētājiem ļoti patīk interaktīvās enciklopēdijas un „runājošās” grāmatas. Šīs grāmatas piesaista bērnu un jauniešu uzmanību, izraisa smaidus, jaunieši atpazina grāmatu varoņus un priecājas par savām zināšanām.

Centra bērniem un jauniešiem ratiņkrēslos ļoti grūti iekļūt bibliotēkā, jo bibliotēka nav aprīkota ar pandusu personām ar kustību traucējumiem, tāpēc bibliotēkas apmeklējums viņiem ir liels sasniegums. Mēs esam pateicīgi Dienas aprūpes centra darbiniekiem par to, ka viņi palīdzēja bērniem un jauniešiem apmeklēt Ceriņu bibliotēkas pasākumu! Ceriņu bibliotēkas darbinieki cer uz turpmāko sadarbību ar Dienas aprūpes centru un no visas sirds piedāvā savu palīdzību literāro pasākumu organizēšanā!

Informāciju sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Ceriņu bibliotēkas vadītāja Tatjana Zahare
Tālr.: 65430660
e-pasts: tatjana.zahare@lcb.lv